Mål med mening

Jeg satt for noen minutter siden på kontoret og så ut av vinduet. Jeg har utsikt til skolegården som hører til Bryne barneskole. Fotballbanen er tom den er dekket med noe jeg kaller for slaps (snø som delvis semlter før den fryser, fryktelig underlag). Tom skolegård dekket med slaps er et trist syn. «Treningsoppdrag hjemme: Å snakke om å være et forbilde og med ord og handlinger vise at man bryr seg» det er min gode kollega Tore som bryter stillheten, vi deler et kontor på 10 m2. Han forteller om sin sønns utviklingsmål. Min kollegas sønn går i tredjeklasse på Buggeland skule.  Tore smiler han er fornøyd.

 

Lærere og elever ved Buggeland skole på høsttur til Kubbetjørn

 

Jeg er kanonimponert. Dette er utviklingsmål med mening. I tredjeklasse jobber de virkelig med det som er hovedessensen i livet. De fleste av oss er forbilder. På idrettsavdelingen er vi lærere, mødre, fedre og trenere. Vi er stort sett forbilder hele tida. Dette burde vært super relevant for oss. Hva slags rollemodell har du vært denne uka? Hva har vært bra? Hva ville du gjort annerledes? Dette er coaching. Har du oppmuntret noen denne uka? Hvordan viser du at du bryr deg? I mitt yrke er dette sentrale forutsetninger for læring. Professor Robert Goffe fra London Business school sier at virkelig gode ledere står sine medarbeidere nær fordi de virkelig bryr seg om dem. Vi som er ledere og i mitt tilfelle lærer forsøker å få elevene vi leder til å yte sitt beste. Vi forsøker å inspirere dem til realisere sitt potensial. Et viktig element i denne prosessen finnes i utviklingsmålet som tredjeklassingene ved Buggeland skole bevisstgjøres på denne uka.

 

I filmen om Arn Magnusson er demonstrerer munken og temperidderen Guilbert viktigheten av en god rollemodell

 

Noen ganger så virker alle kompetansmålene så livsfjerne og irrelevante. «Beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religionen» er et kompetansmål hentet fra religionsfaget. «Forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for dette» er hentet fra historiefaget. Mange av målene i læreplanene er så abstrakte, det er så stor avstand frem til målet, det er vanskelig å få øye på nytteverdien, de inspirerer ikke. Da er det befriende å få servert mål som inspirerer, som er livsnært og som virkelig har verdi.

Kunnskap og kompetanse er viktig, men hvilke kunnskaper og ferdigheter er de sentrale og viktigste?

Tredjeklassingene på Buggeland skole bevisstgjør og ansvarliggjør hverandre dette er noe av basisen for all utvikling. I mitt fagmiljø snakkes det enormt mye om metoder om nye digitale hjelpemidler om vurderingspraksiser og målsamtaler. Vi er opptatt med å sende varselbrev i tide, vi lager vurderingsoversikter, vi lager flotte årsplaner, vi gjennomfører digitale fagsamtaler og analyserer kompetansemål og vurderingskriterier. Elevene fyller ut sikkerhetskjeamer, pc bruk skjeamer, forventningskjemaer og undervisningsevalueringsskjemaer.

Blir lærerrollen stadig mer byråkratisk?

Kanskje er vi i ferd med å miste det sentrale ut av syne. Hvordan være et forbilde? Hvordan vise at man bryr seg gjennom ord og handlinger.  Hvordan bevisstgjør vi hverandre? Hva med ansvarliggjøring?  Ofte føler jeg at vi i skolesammenheng lar det perifere overskygge det sentrale. Er vi så opptatt med utfylling av skjema, fraværsføring og vurdering at vi glemmer det viktigste? Kanskje dette bør være tema for neste avdelingsmøte.

Skolearena er skjemaenes Eldorado

Den beste lederen jeg kjenner til  ledet ved å være et eksempel. Han helbredet de syke, vasket føttene på de han ledet, han oppmuntret og gikk i døden for dem. For meg er han forbilde fremfor noen og personifiseringen av det å bry seg. Han har vist oss det sentrale i all ledelse. Utviklingsmålet til tredejklassingene ved Buggeland skole kunne vært hentet rett ut fra ett av evangeliene. Jeg tror utviklingsmålet for tredjekalssingene er vel så relevant for fedre, mødre, lærere, trenere alle som driver med ledelse. Kanskje har vi noe å lære av barneskolene?