Tree of life

Da jeg gikk på skolen hadde vi et kjempespennende fag som het o – fag (orienteringsfag). Det faget tok for seg et mildt sagt bredt utvalg av emner. I faget hadde vi to bøker en bok som het Faktaboka og en bok som het Undreboka. Undreboka hadde som mål å få oss håpefulle til å undre oss, undre oss over livet på jorda.
Forfatteren av Undreboka og regissøren av filmen Tree of Life Terrence Malick har samme visjon. De ønsker at leser/seer skal undre seg. Filmen Tree of Life tar opp noen av de viktigste temaene i livet. Hva er meningen? Hvordan bør vi leve? Hvordan skal vi forholde oss til Gud? Er Gud god? Kan vi stole på Gud?

Nedenfor kan du lese noen av de viktigste sitatene etter min mening. Jeg mener de gir en klar pekepinn på hva filmen forsøker å kommunisere.

Jobs bok (38.4): «Where were you when I laid the foundation of earth?» Hva er vel et mennesket sammenlignet med en allmektige.

«The nuns taught us there were two ways through life – the way of nature and the way of grace. You have to choose which one you’ll follow.» Alle må velge hvilken vei de vil gå. Bare en vei fører til livet.


Mrs O`Brien personifiserer nåden

«The nuns taught us that no one who loves the way of grace ever comes to a bad end.» Den som elsker med nåde vil få en god utgang.

«The only way to be happy is to love. Unless you love, your life will flash by.» Hvordan bli lykkelig? ELSK!

«Grace doesn’t try to please itself. Accepts being slighted, forgotten, disliked. Accepts insults and injuries.» Nåden setter andre foran, nåden er forsakende, de siste skal bli de første, størst er den som gjør seg til tjener for de andre.

«Nature only wants to please itself. Get others to please it too. Likes to lord it over them. To have its own way. It finds reasons to be unhappy when all the world is shining around it. And love is smiling through all things.» Nådens motstykke. Dette sitatet utfordrer vår tid og vårt samfunn.

«I will be true to you. Whatever comes.» Du skal ikke ha andre guder enn meg.

«Where were You? You let a boy die. You let anything happen. Why should I be good ? When You aren’t.» Gud hvorfor tillater du så mye ondskap?

«I give him to you. I give you my son.» Alt mitt er ditt, selv barnet mitt.

«Help each other. Love everyone. Every leaf. Every ray of light. Forgive.» Hjelp, elsk og tilgi. Finnes det bedre grunnverdier?

What I want to do, I can’t do. I do what I hate. Som Paulus, som alle mennesker.


Gutten Jack står midt i spenningsfeltet mellom nåde og unåde

«I didn’t know how to name You then. But I see it was You. Always You were calling me.» Skapt til realsjon med Gud, lengselen etter noe større. Gud kaller oss til fellesskap.

«He is in God’s hands now.He was in God’s hands the whole time. Wasn’t he?» Vi er ikke bare i Guds hender når vi dør, vi er det hele livet.

«I wanted to be loved because I was great; A big man. I’m nothing. Look at the glory around us; trees, birds. I lived in shame. I dishonored it all, and didn’t notice the glory. I’m a foolish man.» Hva er viktig?


Mr O`Brien personifiserer unåden

Nåde, Gud, mennesket, relasjon, kjærlighet, tro, tvil, utholdenhet.

Malick har laget et mesterverk, måten Malick skildrer spenningen mellom nåde og unåde på er til tider forbløffende. Kontrastene er Malick bruker er kreative og spennende, noen av scenene vil jeg aldri glemme. Dette er en koloss som skaper undring og stiller flere spørsmål enn den gir svar. Hvis du er opptatt av livet og de store spørsmålene er dette en film du ikke kan gå glipp av.