Konvertitt som ikke aner hva han konverterer til og fra

Svein Egil Omdal kom nylig ut av skapet og står frem som konvertitt, Omdal har konvertert til EU, han sier ja til et annet EU. Hva dette nye EU innebærer er ikke godt å vite for dette sier Omdal svært lite om, det blir mest slagord som er så populært i disse dager.

Eu omdal

For meg fremstår Omdals analyse av Europas historie som tendensiøs, det ser ut til at fredsperioden mellom Wienkongressen i 1815 til skuddet i Sarajevo i 1914 har gått fripennen hus forbi. At det var EU som reddet Spania fra sitt fascistiske diktatur er vel strengt tatt også en sannhet med visse modifikasjoner.

At Omdal i kjent stil kobler sine meningsmotstanderne til Victor Orban, Marie Le Pen, Geert Wilders og Matteo Salvini har vi etter hvert blitt så vant med at jeg denne gangen ikke kan avse plass til å kommentere det. Det er nemlig ikke slik at alle har status som fripenn og kan boltre seg i spalteplass. Omdals merkelappretorikk når ikke opp denne gangen. Det gjør heller ikke Omdals fremstilling av sin egen konvertering. Jeg tror det er lenge siden Omdal så på Ukip representanter og Vebjørn Selbekk som sine egne, så dette ubehaget Omdal har kjent på tror jeg er et innbilt ubehag.

Selbekk

Omdal vedgår at unionen ”langt på vei har produsert sin egen ulykke” og lister opp en mengde problemer. Problemet for Omdal synes å være at hans argumentasjon sammenfaller med partier og regjeringer han ikke kan assosieres med og på det spinkle grunnlaget ser det ut til at Omdal blir nødt til å konvertere. Det virker nesten som om Omdal konkluderer med at siden han tilsynelatende er enig med folk som Selbekk så er det nødt til å foreligge en feil eller en blindsone han ikke selv ser.

Omdals andre hovedgrunn er at han vi skape et Europa, der hans barn og barnebarn kan trives. Omdal forteller at han har en datter som har studert i Storbritannia og aktiverer effektivt hele følelsesapparatet. Datteren var omgitt av venner fra hele Europa i studietiden også britiske, men disse er nå fortvilte. Omdal er oppskaket av at sju av ti stemmeberettigede under 24 år ikke fikk viljen sin. Omdal kan ikke skjønne at noen kan glede seg over at deres drømmer nå ligger i ruiner. De unge og Omdal vil reversere de siste førti års utvikling og skape en bedre union for de mange, men gamle engelskmenn står i veien. Flere av disse gamle hadde fedre som kjempet for flagg, fedreland og Gud mot nazismen i det Omdal omtaler som den europeiske borgerkrigen. De har kanskje ikke så mange studiepoeng men kan William Blakes ”Jerusalem” utenat og har verdier som de nå ser smuldrer opp.

Blake

Jeg vet ikke hva Omdal tenker, kanskje kan det å gi velgere under 24 dobbeltstemme være en løsning. Jeg for min del er glad for at det ikke er de under 24 som skal legge premissene for europeiske staters politikk. ”Europas ungdommer kommer ut fra postmoderne universiteter som kan skape utrolige roboter og kan lære deg å reise til Mars, men de kan ikke lenger si hvordan du bør leve i ditt eget hjem eller land”, sier inderen Vishal Mangalwadi. Flere eldre engelskmenn og bønder på landsbygda er trolig enig med inderen. De har ikke lest Voltaire, Rousseau, Shelley, Byron, Shaw, Foucault eller Sartre, deres virkelighetsoppfatning og verdier er ikke dekonstruert riktig ennå.

Omdal målbærer med sin tekst et Europa blottet for lederskap. For første gang ser vi en foreldregenerasjon så desillusjonert at man uten omsvøp vil gi stafettpinnen over til barna. George Orwell beskriver Europas fall på en treffende måte: «I 200 år hadde vi sagd og sagd på grenen vi satt på. Og til slutt, langt plutseligere enn noen hadde forutsett, ble vår innsats belønnet, og vi falt ned. Men dessverre hadde vi gjort en ørliten feil: Det var ikke en seng med roser likevel, det var en kloakk full av piggtråd. Det virker som at det å amputere sjelen ikke er et enkelt kirurgisk inngrep på linje med å ta blindtarmen. Det har en tendens til å gå betennelse I såret». Når alle sannheter er dekonstruert, har man heller ikke noe å gi videre, det man har igjen er resignasjon og betennelse.

Sag

«Likeså skal dere unge underordne dere eldre og dere må alle ikle dere ydmykhet mot hverandre”, sier den første biskopen i Roma. I et Europa der autoritetsforakten stiger i takt med fedrenes forvirring og ansvarsfraskrivelse virker ordene fra boken Europa ble bygget på nærmest fremmede. Når fedre blir kamerater, mødre venninner og lærere redusert til informanter er det kanskje ikke så rart at man vil legge skjebnen i hendene til Greta Tunberg.

Med sin antidemokratiske retorikk og sin nedlatende holdning ovenfor de eldre og mennesker på landsbygda som ikke er omgitt av ungdommer fra hele Europa blir ironisk nok Omdal et uttrykk for hvorfor folket seiret. Folket hadde fått nok av elitisme, og maktarroganse. Kanskje ligger Europas hund begravd et annet sted. ”Det finnes ingen visdom annet enn gudsfrykt, men ingen frykter Gud så derfor finnes det ingen visdom” sier Malcolm Muggeridge. Idag er både Muggeridge og Orwell døde og har ikke stemmerett, det siste er nok Omdal glad for.