Ikonet færre og færre forstår

I vår fikk lærerne på Bryne VGS nye PCer. Mitt nye bærbare vidunder heter Thinkpad, jeg er sålangt godt fornøyd med produktet. Da jeg fikk ny PC fikk jeg også 2010 versjonen av det klassiske programmet Word. Til min frustrasjon hadde Microsoft endret på menylinjen og jeg har brukt litt tid på å bli komfortabel med den nye utgaven. Noe som imidlertid var uforandret var programmets ikon for lagring.

Microsoft tviholder på disketten

Hvis jeg skal lagre et dokument må jeg trykke øverst i venstre hjørnet på et ikon som forestiller en diskett. Selv er jeg en av dem som husker disketten. Når jeg hører ordet disketter får jeg assosisasjoner som Sensible soccer, Nord og sør, Ski or die, Kick off og Giana sisters. De diskettene jeg hadde i min besittelse inneholdt spill. De litt eldre og ltt mer seriøse brukte disketten til å lagre eksempelvis tekstmateriale.

En real klassiker

Det er mange år siden disketten forsvant som lagringsenhet. Det litt pussige er at den fortsatt overlever som lagringsikon i word. Har folk født på nittitallet peiling på hva en diskett er? Har de sett en diskett? Det er stor sannsynlighet for at mange ikke aner hva lagringsikonet i word  egentlig forestiller. Det finnes muligens horder av ungdommer som tror at de må trykke på Fil først for å kunne lagre et dokument. Er microsoft komfortable med at tusenvis av deres yngre brukere ender opp med å gå omveier på grunn av ikon forvirring ? Dette bryter jo med microsoft sin filosofi. Hva i all verden gjør en levning fra en prehistorisk IT tid i verdens viktigste dataprograms siste versjon? Har microsoft lett etter et ikon for lagring i mange år uten å lykkes? Jeg aner ikke, men litt merkelig er det ihvert fall.

Dsiketten var ikke død

Kanskje dette er løsningen