Er jødene smartere?

I helgen koste jeg meg med Dagens helgebilag Velsignet Helg. Denne gangen handlet det om sjakk med fokus på jødiske sjakk genier. Sjakk entusiast og redaktør Vebjørn Selbekk hadde tatt turen til sjakkens hjemland Russland for å overvære kampen om VM tittelen mellom inderen Viswanathan Anand og jøden Boris Gelfand. Det avgjørende partiet spilles faktisk nå i skrivende stund.  Arbidskravene til en sjakkspiller er ifølge sjakk legenden Bobby Fischer: Et sterkt minne, konsentrasjon, fantasi og en sterk vilje. Sjakk handler med andre ord ikke bare om å huske mønstre, det handler også om fantasi og intuisjon. Sjakk tar opp i seg et bredt spekter av hjernens funksjoner, en trenger mentale muskler for å bli virkelig god i sjakk.

Gelfand spiller sjakk mot Israels statsminister Benjamin Netanyahu

Selbekk forteller at 6 av de foregående 15 verdensmestrene i sjakk har vært jøder. Hvorfor er jødene som utgjør mindre enn 1 promille av verdens befolkning så dominerende i verdens mest krevende mentale idrett spør Selbekk retorisk. Mot slutten av sin artikkel henviser Sebekk til den amrikanske statsviteren Charles Murray. Murray ble intervjuvet av Harald Eia i prgrammet Hjernevask og er omstridt for sin forskning som skal vise at askenasijøder (tyske jøder) har spesielt høy IQ. Murray er innom sjakk i sitt studie av menneskelige prestasjoner og slår fast at det å vinne partier i sjakk på verdensmesternivå er en av de vanskeligste av samtlige menneskelige prestasjoner. Alle de jødiske verdensmestere i sjakk pluss årets utfordrer har askenasisk bakgrunn.

Jøden og antisemitten Bobby Fischer er sjakkikonet fremfor noen. Fischer døde på Reykjavik i 2008 av en nyresykdom som hadde vært enkel å kurere, men Fischer var innbitt motstander av medisin.

Selbekk henviser til Murrays artikkel «Jewish genius» fra 2007, denne ligger tilgjengelig på:http://www.commentarymagazine.com/article/jewish-genius/. Jeg ble fascinert over innholdet i artikkelen.

Bibelen er og blir jødenes viktigste bidrag. 1 Mos. 18.18 Abraham skal jo bli et stort og mektig folk, og i ham skal alle folkeslag på jorden velsignes.

Fra 800 f.kr til år 1000 finnes det to fenomen med opphav i det jødiske folk som fikk stor betydning for verden forøvrig. Disse er Bibelen og det nye testamentet, deres betydning for utformingen av den vestlige siviliasjon er uten sidestykke. Religiøs litteratur er imildertid unntaket. Jødene utmerker seg ikke nevneverdig innenfor filosofi, drama, matematikk eller naturvitenskap i tidsrommet 800 f.kr – 1000 e. Kr en tid der mye skjedde i Hellas, Kina og Sør – Asia. Murray definerer signifikante personer som personer som er nevnt i minst halvparten av hovedverkene innenfor sitt spesielle fagfelt. Fra 1200 – 1800 er det bare 7 jøder i denne kategorien. Bare to er fremdeles allment annerkjent: filosofene Spinoza og Montaigne.

Den store rasjonalisten Spinoza

Historien om de ekstraordinære jødene starter når diskrimineringen av jødene opphører på 1700-tallet og for alvor når den endelige frigjøringen av jødene står for døren i Vest – Europa i 1870 årene. Så fort jødiske  barn av frigjorte jøder blir voksne gjør de seg gjeldende innenfor ulike vitenskaper. I perioden mellom 1830 – 1870 når den frigjorte generasjonen er i førtiårene gjør 16 signifikante jødiske personer seg gjeldende. I perioden 1870 – 1910 dukker det opp 40 signifikante jødiske personer og i perioden 1910-1950 på tross av fremveksten av antisemitissme, forfølgelser og Holocaust triples tallet til 114. Dette er oppsiktsvekkende tall ifølge Murray. Når Murray ser på disse tallene og sammenligner dem med hva som skulle vært forventet fra den jødiske minoriteten i Europa og Nord Amerika kommer han frem til følgende: Fra 1870 – 1950 er den jødiske representasjonen innen litteraturen fire ganger større enn det en kunne forvente. Innen musikk fem ganger. Innefor visuell kunst fem ganger. Innenfor biologi åtte ganger. Innenfor kjemi seks ganger. Innenfor fysikk ni ganger. Innenfor mattematikk tolv ganger og innefor filosofi fjorten ganger.

Mattematikk og fysikkgeniet Albert Einstein

Økonomen og tenkeren Karl Marx

Psykiateren Freud

Murrays tallmaterialet slutter ved 1950, men Murray viser til andre indikatorer. Fra 1900-1950 vant jødene 14 prosent av Nobel prisene innenfor litteratur, kjemi, fysikk og medisin. Fra 1950 – 2000 var prosenten steget til 29 prosent. Så langt inn i det nye århundret har prosenten steget ytterligere til 32 prosent. Dette er en ekstrem overrepresentasjon når vi vet at jødene utgjør mellom 1 og 2 promille av verdens befolkning.

Emma Lazarus: Give me your tired, your poor
Your huddled masses yearning to breathe free.

Filmskaperen Steven Speilberg.

Woody Allen lager også filmer

Det er en jøde som står bak de elegante Levis buksene og den de velluktende Calvin Klein produktene.

Murray viser videre til IQ testing i USA som viser at gjennomsnitts IQ uen til en amerikaner ligger på rundt 100 mens tilsvarende hos amerikanske jøder er på 110. Staten New York testet tidligere IQen til alle elever ved den statlige skolen ved hjelp av en avkryssingstest . I 1954 brukte en psykolog dette tallmaterialet for å identifisere elever med en IQ på over 170. Det viste seg at 28 elever i staten New York hadde en IQ på over 170. 24 av dem var jøder.

Den morsomste jøden.

Dataguruen Michael Dell

 

En ekte Chagall.

I resten av artikkelen viser Murray til ulike forklaringer på disse merkelige tallene. Mange av dem er interessante og omhandler naturlig utvelgelse gjennom århundrer med forfølgelser. Nebukadnessers utvelgelse av de sterkeste som skulle til Babylon. Innføringen av skole for alle jødiske gutter i år 64 e. kr. Det tidlige skiftet fra jordbruk til andre næringer blant jødene og jødenes tidlige befatning med kompliserte litterære verk. Forklaringene og teoriene er mange og interessante og anbefales å leses. Litt interessant er det at Murray ikke finner noen av teoriene eller forklaringene pottetette og avslutter artikkelen sin med at jødene er Guds utvalgt folk.

Julio Iglesias, den syngende jøden

Stammefeiring 2012

Jeg sitter og oppsummerer Stammefeiringen 2012. Det har vært fantastiske dager. Mange flotte mennesker. Fellesskap på tvers av menigheter. Tilbedelse. Unger som har storkost seg og som har fått oppleve Gud gjennom bekreftelser og kjærlighet. Jeg tror det har skjedd noe med veldig mange denne helgen.

Jeg kunne skrevet mye om helgens begivenheter. I dette innlegget vil jeg imidlertid sette fokus på forkynnelsen/undervisningen. Jeg opplevde denne som banebrytende, inspirerende og utfordrende. Jeg tror faktisk også at den kan ha vært livsforvandlende. Når jeg nå går gjennom mine notater fra helgen så slår det meg at det bør deles med andre. Noen fikk ikke gått på Stammefeiring, noen var med på noe men ble forhindret fra å få med seg alt. Noen seminarer måtte velges bort. Noen hadde småbarn som krevde sitt. Noen synes gjerne at enkelte ting var vanskelig å få tak på. Kanskje var engelsken utfordrende for noen?

Noen ganger kan også god undervisning være vanskelig å oppbevare, den glir liksom stille og rolig ut av sinnene våre. Jeg vil i dette innlegget, dele noen komprimerte «onelinere», modeller, kommentarer og spørsmål fra undervisningen på stammefeiringen som jeg synes rommer mye. Jeg tror at ord kan gi visdom, kraft, inspirasjon, trøst, frimodighet og ord kan utfordre.

Under følger  en grundig oppsummering av en del av undervisningen under stammefeiringen. Noen setninger må forklares og kommenteres, noe jeg har forsøkt å gjøre med de beste hensikter. Direkte sitater er merket med anførselstegn. Noen av kommentarene til kommentarene er gjengitt etter hukommelsen som kan være upresis. Noen av spørsmålene er mine. Noen av oversettelsene mine er det muligens feil i. Langt fra alt er oversatt, mye står som det ble sagt. Jeg har tilført lite til det som kommer men det jeg har tilført står i kursiv, så forsøker vi i hvert fall å være «litt» ryddige. Jeg håper gjengivelsen kan være til hjelp på ulike måter.

Erik Fishs undervisning, fredag formiddag 18 mai.

«Love each other, love the world, love God». Elsk hverandre, elsk verden, elsk Gud, vi skal gjøre tre ting. Vi som er disipler og etterfølgere skal male verden i de primærfargene Gud har skapt oss til. La oss male omgivelsene våre i rødt, gult og blått.

Da Gud malte regnbuen for Noah og hans familie, brukte han primærfargene.

«Yes you have permission to paint». Ja du er en synder, ja du er hjelpeløs uten Jesus, men Gud har bedt deg om å male og du har tillatelse til å male, til å male i Kristus. «You have got power and permission from the Lord to create new churches.» Er du klar over hvilken autorietet Gud har gitt deg? Er du klar over at han har tro på deg?

«You will receive power». Gud vil gi deg kraft!

«Would you grab the paitbrush?»

«Go and recrate life». Mal verden som Gud egentlig ville ha den. Guds rike er her, la ditt rike komme! «Be an artist of God!» «Church is a creative place»

1 Kor.2.3 «Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven og min tale og forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft»

Hva er din tro grunnet på? Våger du å stole på Guds kraft? «if youre not failing, youre not fruitful, try stuff!!!!» og husk «Det er ingen motsetning mellom disippelskap og det å ha det gøy.»

«Colonianism, recreating the world after our own flesh». Hvilke farger maler vi med, våre egne eller Guds prmærfarger?

«Go and look fo darkness». Vi er lys, lys skinner i mørket. Vi trenger mørket for å skinne. Gud sender oss ut som får blant ulver. Hvem vil gå?

«There were posters, but no christians». Plakater og annonseringer har liten effekt på mørke steder, lys derimot. Kom å bli som oss, må erstattes med noe….

Det er i utgangspunktet ikke noe galt med plakater og annonseringer, men Ueland Bedehus er litt tidlige i mandagens jærblad.

«Mange er ikke så ivrige etter å besøke en kirke, men mange ønsker å møte Jesus». Kanskje har vi pakket Jesus inn i et innpakninspapir som ………..Mange har ikke hørt budskapet om Jesus, men har hørt mye Kristendom.

«i svakhet, under stor frykt og beven». Når vi er svake og redde, da må vi stole på Jesus, og det er kun Jesus som skaper liv. «Kraften fullendes i svakhet.» Er du villig til å møte svakhet og redsel?

Joh. 20.21 «som faderen har sendt meg, sender jeg dere.» Gud har gitt oss kraft til å helbrede syke, sette fangede fri, drive ut demoner og forkynne ordet i Jesu Kristi navn. «Tro er sterkere enn frykt».

Seminar med Dezi Baker, fredag ettermiddag.

«Dont become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking.» Vi er lys og salt, vi er kalt til å være annerledes. Hvorfor gjør vi det vi gjør? Hvorfor tenker vi det vi tenker? Hvorfor velger vi slik vi velger? Hvorfor sier vi det vi sier? Hvorfor……»Be different enough to make a difference»

«I am going to let you in in everything my father have told me.» «Mysteriet er ikke kunnskap, mysteriet er potensial vi må få tak i.» Ønsker vi å få gløtte inn i Guds «hemmeligheter»?

«Not just words, Spirit words». Ordet er ikke bare ord, det er ord med kraft, ord som forvandler.

«Vi frykter ikke vranglære, vi frykter hykleri» Ettersom vi kjenner sannheten, trenger vi ikke frykte løgnen, vi frykter hykleriet, handlinger som viker bort fra sannheten.

«An encounter with Jesus is a truth encounter, not a power encounter». Vårt møte med Jesus skjer i sannhet, kraften blir en konsekvens av møtet.

«Live inpowered lives». Lev i Guds kraft, bli fylt opp av Den Hellige Ånd alltid uansett.

«Aldri har behovet for evangeliet vært større enn det er nå»

«Styrke og skjønnhet er en symbiose». Hva er styrke? Styrke er vakkert. Gud gjenoppretter styrke og skjønnhet i sin kirke»

Gud er Fader, Sønn og Ånd.

Vi består også av tre komponenter, sjel, kropp og ånd. Vi er skapt i Gud bilde.

Sjelen vår er knyttet til Adam. Våre tanker, følelser er under påvirkning av synd. Ånden er vår forbindelse til Gud, når vi mottar den Hellige Ånd gjenopprettes forbindelsen. Når ånden vår blir fylt av den Hellige Ånd påvirkes sjelen og kroppen, tre komponenter men en enhet – holisme.

Gud innstiftet ekteskapet. Mann og kvinne skulle være ett. Ett guddommelig fellesskap.

Død betyr atskillelse, fienden stjeler, dreper og ødelegger. Herren gjenopretter.

Hva er egentlig sjelen?

Hva tenker jeg? Hva føler jeg? Hva gjør jeg? Må sjelen komme inn under Den Hellige Ånds innflytelse.»Be inspired in the Spirit»

«Fienden vil okkupere sjelen vår. Create in me a new Soul and renew a new Spirit within me»

«The Soul contains the knowledge of good and evil» Gud har skrevet sin lov i menneskers hjerter.

«Vi tok en egenskap fra Gud, da Adam og Eva smakte på frukten fra Livets tre. Vi røvet til oss kunnskapen om rett og galt. Gud har kunnskap om ondskap men gjør ikke ondskap, dette er en egenskap vi ikke har.» Vi mennesker er ikke slaver som dyrene undr våre instinkter, vi har kjennskap om rett og galt, men er fanget i vårt eget opprør og ulydighet.

De første kristen ble kalt: Children of the way. Vi følger etter Jesus, som er sannheten, den eneste som fører til livet.

«Kristen er et belastet begrep» Hva assosierer jærbuen ordet kristen med?

Jesus kaller oss til et liv i tro,håp og kjærlighet.

Når vi blir fylt av Ånden forandres vi, det oppstår nye muligheter og vi bærer frukt. «Be  an inpowered person in the Lord, God wants you to be the best person you can be. Ditt ekte jeg er Guds naturlige deg.We need to go back to our natural design. Most people dont really know who they are. Fienden gir oss løgnbilder på hvem vi er.»

Når jeg selv står i sentrum, vil jeg eie og vite for å imponere og for å bli opphøyd over de «andre».

«Hvis du eier mye, eier snart tingene deg. We are meant to be impressive but not in the worlds eyes»

Vi er skapt til å leve for noe som er større enn oss selv.

Som disipler må vi leve et liv der vi er tilgjengelige, vi lytter til Gud. Vi må våge å gjøre oss sårbare og vi må velge å leve i lyset, i sannheten. Lyset setter synderen fri.

Er du villig?

«Fienden kan ikke bevege seg fritt, de beveger seg i geometriske møsntre. Lever vi i forutsigbare mønstre? Er vi lette bytter? Et liv med Jesus er et liv i uforutsigbarhet. Hvordan ser ukeplanen din ut?

Lørdag formiddag, undervisning, Neil Cole.

Hvem er du i Kristus?

2 Kor. 4.15b og 16. For jeg har avlet dere i Kristus Jesus ved evangeliet. Jeg formaner dere latså: Bli mine etterfølgere.

 Å være kristen handler ikke om å klamre seg til bedehusbenkene og håpe at en klarer å klamre seg fast til Jesus kommer igjen. Å være en kristen er ikke noe statisk men noe dynamisk. Disipler går, de følger etter mesteren, de legger seg på hjul, de faller men blir hjulpet opp igjen.

«Believing is seeing the unseen.»

1 Mos 2.15 Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens hage til å dyrke og vokte den.

Hvorfor vokte? Var ikke allting godt? Adam skulle vokte hagen fordi det fantes en trussel fra begynnelsen av. «Be on your guard».

Hvorfor stod livets tre midt i hagen? Elsk Gud eller ikke. Kjærlighet kommer av valg. Modenhet kommer fra valg. Gud ville at menneskene skulle velge å elske ham. Når treet stod midt i hagen ble de kontinuerlig stilt ovenfor et valg. Menneskene var ment til å bli drevet av kjærlighet. Adam og Eva manglet modenhet og visdom, de var ferske. Fienden angriper hvor vi er svakest. Eva trenger visdom. «Solve your needs as quickly as you can» er slangens råd. Han spør retorisk: Gud skapte deg med dette behovet og han tilfredstiller deg ikke? «Dere kommer slett ikke til å dø! Men Gud vet at den dagen dere eter av det vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.» Eva blir lovet kunskap nå, hennes behov vil bli tilfredstilt. Adam spiser også av frukten. Jesus er den andre Adam, fienden fører igjen samme strategi, men den andre Adam gir ikke etter for fristelsene i ørkenen.

1 Mos. 3.3b. Dere skal ikke ete av den og ikke røre den, for da dør dere. Dette sier Eva til slangen. Men Gud har ikke sagt at Eva ikke kan røre treet. 1 Mos. 2.16b av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av, for den dag du eter av dette tre skal du visselig dø.

Gud sier ikke at de ikke har lov til å røre treet. «Vi adderer til Guds ord». Konsekvensene blir løgn og misforståelser.

Keiser Augustus:»Love God and do as you please» Du skal elske Herren din Gud av hele din sjel og all din forstand…..Når vi elsker Gud, holder vi hans bud. «Do you want  kids who love, or kids who not become criminals? Give choices.»

Hva frister fienden oss med? «Lust of the flesh. Fienden frister Jesus som har fastet i 40 dager med brød. Lust of the eye, fienden frister Jesus med alle verdens riker. Pride of Life. Fienden sier at englene vil redde Jesus hvis han kaster seg utenfor klippen, fordi han er Guds sønn, den enbårne. Fienden frister oss på samme måte.

«We need to be more comfortable with temptations. Det er ikke synd å bli fristet, Jesus ble også fristet. Det er synd å gi etter for fristelsene. Guds kjærlighet gir oss kraft til å motstå fristelsene. Vi m ta på oss Guds fulle rustning og snøre sannhetens belte om livet. Det eneste våpenet fienden har igjen er løgnen. Tror du på sannheten eller løgnen?»

«Vi må innse at vi er i krig. Det er en grunn til at vi bærer rustning.»

«We need to get exposed. Stop covering up.» Når Adam og Eva har syndet dekker de til seg. Vi har en tendens til å dekke over våre synder. Dyr må ofres for Adam og Evas synd, blod og offer må til for å bli rettferdigjort. Vi må bekjenne våre synder, vi må leve i lyset. Vi får ikke på nye klær men blir rene.

«Your real enemy is not our flesh and blood. Your real enemy is spiritual.»

Kol.1.13 For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss inn i sin elskedes sønns rike. «The Transaction, God is raising you up for a new day.»

Ef.6.11-19a  Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, 15 stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. 16 Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. 17 Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, 19 også for meg.

Fienden har et hierarki, fienden er synkronisert. «Who should be afraid? Fear God and nothing else.»

We shold be noticeable. Det bør være merkbart at vi er fylt med Den Hellige Ånd. Det blir merkbart når den Hellige Ånd tar over styringen i våre liv. Do not drive under the influence of alcohol, drive under the influence of the holy Spirit. Bli fylt av Ånden! Å gjøre noe drevet av ånden er ofte det motsatte av hva folk forventer.

Åndelige gaver blir gitt deg for å gi noe videre til andre. Hvorfor ønsker du tungetale? Fokuset bør være på kjærlighet og ikke på gaven. Gaver gjør deg ikke mer åndelig. Guds gaver tas aldri tilbake. Kjærligheten er den største gaven av alle.

Ånden forandrer livet hjemme

Kraft kommer fra svakhet. Jesus kom fra Nasaret og var sønn av en snekker. Kraft kommer fra å være avhengig. Jesus var sterk fordi han v levde i den totale avhengighet.

«If you want power pursuit weakness in your life. Dont pursue strength. Are you willing to get noticed for your weakness? If you want to go to Powerville, go to weakness.» Vi må ikke bli synlige, men Gud i oss må bli synlig.

The Kingdom of God is upside down.

Seminar, Dezi Baker, lørdag ettermiddag

«Heavenly bound no earthly good, earthly bound no heavenly good. Kultur og strukturer hindrer oss i å erfare mer av Gud.»

Ondskap er ikke det du tror det er. Ondskapen på jorda er ondere enn du vet. Eksaminer deg selv.

Tempelet i Jersualem et bilde på oss.

«Most people are spiritually dead. A spritually active person influenced by demons is good soil.»

«The enemy is spreading doctrines and philosphies disguised as good.»

Et uttrykk i USA og i Norge er : De e godt alt. Alt er IKKE godt.

Når noen går på livets vei, vil det bli lagt merke til. Våre vaner påvirker måten andre mennesker ser oss på. Ekte tro er å gjøre det Jesus gjorde.

Ulike retninger:

«Måten vi lever på er tettere forbundet med fienden enn vi tror. Synden skygger for Guds sannhet. Synd er en forstyrrelse. Fienden stjeler, dreper og ødelegger.

De syv klassiske dødsyndene:

Stolthet: Jeg er hovedpersonen i alle situasjoner

Misunnelse: Ikke sjalusi som går ut på å ville ha det en annen har. Når en misunner ville en ikke ha det den andre har, men en vil ikke at den andre skal ha det.

Sinne: Sinne kan i utgangspunktet være en riktig respons, Jesus var sint da han velte pengevekslernes border overende i tempelet. Sinne er galt når vi mister kontrollen og beveger oss inn i galskapen der vi ikke foretar rasjonelle valg.

Latskap: Motvilje mot å handle, mot å gjøre noe aktivt. Mange bruker enormt med tid på å gjøre ingenting

Grådighet: En besettelse etter å eie mer. Det kan være å eie ting men også mennesker.

Fråtsing: Vi kan fråtse i mat, underholdning, ting…..aldri tilfredstillt aldri fornøyd.

Begjær: Besatt av å få tak i den tingen, den kroppen, den bilen……..

Motsatser til de syv dødssyndene

«The way of life makes a person of peace. We need to get involved in reality.»

Vekseltale Neil Cole og Erik Fish, søndag formiddag.

«Uncover lies from the enemy»

1. Identifiser løgnen

2. Tilgi alle som bidro til at du ble fanget i løgnen

3. Vend deg vekk fra løgnen. Bli tilgitt.

4. Motta Guds sannhet.

A dont sn life is impossible to live.

Opprøret startet ikke med en syndig handling men med å tro på en løgn. Eva tror på slangens løgn. Hva du tror får konsekvenser.

Festningsverk er en plass du flykter til istedet for å gå til Gud. Festningsverk og synd gir ingen beskyttelse mot fienden.

Planen med livet ditt står i nær sammenheng med at du tror på den Gud sier at du er, og at du ikke tror på fiendens løgner.

Tilgivelse fører til frihet. Det går ikke an å være litt fri. Å ikke tilgi er å akseptere den urett som har blitt begått mot deg.

I familien kan vi være åpen om synd, problemer og vanskeigheter, familien skal være et trygt sted.

I Norge er vi stolte av vår ydmykhet. Ekte ydmykhet er ikke å tenke lite om seg selv, men å tenke mindre på seg selv og mer på andre.

Gud er stolthetens fiende.

Vi må forvente vanskeligheter i livet. Whom the Lord love he discipline.

Ønsk andre lykke og velsignelse.

Husker du:

Historien om tekoppen

Historien om de den svarte atleten

Historien om den feite rumeneren på flyet

Historien om svulsten

Historien om Hank i rullestol

Historien om gutten som falt på skateboard

Historien om heksa

Historien om private fenglser

Historien går videre, lets recreate, la Guds rike komme……..

En positiv overraskelse

Jeg er en innbitt motstander av den norsk/danske russetradisjonen. Årsakene til dette er mange noen av dem har vært medieoppslag den siste tiden. Ofte får jeg merkelappen konservativ men i dette spørsmålet er jeg radikal opprørsk, avskaff denne tradisjonen det er ikke noe å bevare. Slik tradisjonen, feiringen og samfunnet har utviklet seg blir dette som å gi bakeren mer brød.

Russ av beste merke!

Tirsdagskveld fikk jeg imidlertid se en annen side av russetradisjonen og hvordan dette kan utarte seg. Fire russejenter hadde mens jeg vi hadde vært i huskirke rigget opp telt på plenen vår. Da jeg intetanende oppdaget røyk fra eiendommen min ble jeg litt urolig. Synet som møtte meg gjorde meg tvert imot glad. Et stort blått oppslått telt i hagen, fire smilende elever rundt engangsgrillen, latter og smil, en hyggelig overraskelse. Da jeg kom inn viste kona frem roser hun hadde fått fra våre gjester. Dette var kreativt og positivt og i sterk kontrast til en del av det desruktive jeg har sett og hørt om de siste ukene.

Russecamp i hagen, en velsignelse!

07.30 var det opp å stå for hagegjestene våre. Frokost med familien Mong, to flaue gutter, to trette foreldre, fire enda trettere russer og nykokte egg. Det ble en god frokost. Ettersom eldste mann har vannkoppene og jeg skulle være hjemme til 11.00 ble det kaffi og god drøs etterpå, den beste morgenen jeg har hatt på lenge. Når en får samtale med unge mennesker med ambisjoner og drømmer er det nesten som en selv begynner å lengte tilbake til tiden før alle valgene var tatt. Å få snakke med elever utenfor klasserom og karakterjag er en berikelse. Å være lærer er et privelegium.

Frokost med mening. Flotte roser på bordet, det var altfor lenge siden.

P.S. til elever og russ som leser denne bloggen. Dere trenger ikke ha russedresser eller noen andre grunner for å campe hos oss, dere er hjertelig velkomne, hagen er ledig og frokosten er klar 07.30. Dette var koselig. Til dere som var modige nok:Takk for fint besøk, kom gjerne igjen!