Oppgave Idrett og samfunn, idrett og helse, 3ifa og 3ifb


15-åringer sitter mer stille enn pensjonister

Dobling av fedme i løpet av 20 år og tredobling av diabetes 2 siden 1980-tallet, er nye tall fra en rapport som helsedirektøren la fram idag.

AV: kristin høiland

Publisert: 15.feb. 2012 (16:09) Oppdatert: 15.feb. 2012 (16:09)
 

 
– Vi er særlig bekymret for at stadig flere unge rammes av diabetes 2 og ble veldig overrasket da våre tall viste at dagens 15 åringer sitter flere timer stille i døgnet enn aldersgruppen 67-85 år, sa helsedirektør Bjørn-Inge Larsen på dagens pressekonferanse om rapporten Nøkkeltall for helsesektoren.
 

Undersøkelsen fra Helsedirektoratet viser at 15-åringer nå er mer stillesittende enn både voksne og pensjonister. En gjennomsnittlig 15-åring bruker 70 prosent av sin våkne tid til stillesittende aktivitet. For niåringene er tallet 60 prosent.

– Bekymringsfull trend

– En bekymringsfull trend er at aktivitetsnivået går ned, og vekten opp – og at ingen land foreløpig har klart å snu denne trenden. Det at de unge i Norge ser ut til å sitte mer stille, vil på sikt spille en rolle for vekt, diabetes og hjerte-karsykdom og er viktig å gjøre noe med. Bare 20 prosent av den voksne befolkningen oppfyller  idag helsemyndighetenes anbefaling om 30 minutters moderat fysisk aktivitet daglig, sa Larsen.

Rapporten viser at en av fem nordmenn har en kroppsmasseindeks på over 30, noe som tilsvarer fedme.

– En stor folkesykdom i årene fremover ser ut til å bli diabetes 2, som er nært knyttet til fedme. Men dette er en utvikling vi kan påvirke ved å være mer fysisk aktive, og det kan hende skolene må aktivisere elevene mer, sa helsedirektøren.

Mindre røyking

Det har vært en dramatisk reduksjon av hjerte- og kardødsfall de siste 20-30 årene på grunn av røykekutt og bedre behandling, og stadig flere overlever kreft fordi nye behandlingsmetoder tas i bruk over hele landet, viser rapporten.

– Det er også gledelig at antallet dagligrøykere fortsatt går ned. De unge bruker mer snus, og dette er ikke noe vi vil anbefale, men det er likevel mindre skadelig enn røyking, ifølge helsedirektøren.

Vi spiser ellers mer grønnsaker og drikker mye mindre H-melk enn for 20-30 år siden, og sukkerforbruket er på vei ned.

Økt levealder

Forventet levealder i Norge er 1,5 år høyere enn i OECD og i stadig økning. Har man blitt 60 år, kan man forvente å leve 23,7 år til.

Idag er det drøyt 637 000 nordmenn over 67 år, mens det i anslås å være 1,6 millioner i 2060. Idag er det omlag fem yrkesaktive pr. alderspensjonist mens det om tretti år vil være rundt 2,5, ifølge rapporten Nøkkeltall for helsesektoren .

– Det er viktig at den oppvoksende slekt holder seg så friske som mulig samtidig med at de eldre kan være selvhjulpne så lenge som mulig, mener helsedirektøren.

Nøkkeltall fra rapporten

 • Forventet levealder ved fødsel i Norge er 1,5 år høyere enn gjennomsnittet i OECD-landene.
 • 20 prosent av den voksne befolkningen oppfyller helsemyndighetenes anbefaling om 30 minutters moderat fysisk aktivitet daglig.
 • Av de med bare grunnskoleutdanning er det nesten 40 prosent som røyker, mens det av de med høyskoleutdanning kun er 10 prosent.
 • En av fem nordmenn har en kroppsmasseindeks på over 30, noe som tilsvarer fedme.
 • Alkoholomsetningen har fra 2000 til 2010 økt tilsvarende fra 5,7 til 6,7 liter ren sprit pr innbygger 15 år og eldre.
 • Bare 47 prosent av de 1 527 legene som ble autorisert i Norge i 2010, hadde norsk statsborgerskap.
 • I 2010 oppgav 19 prosent av befolkningen på 15 år og eldre at de var dagligrøykere, mens det i 2009 var 20 prosent.
 • Har man blitt 60 år kan man forvente å leve i 23,7 år til.
 • Fra perioden 1985-1989 til perioden 2005-2009 økte overlevelse etter tykktarmskreft fra om lag 47 til 61 prosent.
 • Vi hadde i løpet av 2010 gjennomsnittlig fem kontakter med fastlegen.
 • Fire av ti nordmenn som for tiden studerer medisin, gjør det utenfor landets grenser.
 • I dag er det drøyt 637 000 personer over 67 år mens det anslås å være 1,6 millioner i 2060.
 • I dag er det om lag fem yrkesaktive per alderspensjonist mens det om tretti år vil være rundt 2,5.
 • Gjennomsnittlig liggetid pr sykehusopphold var i 2010 på 4,4 døgn, mens det i 1974 var på 11,7 døgn.
 • Antall pasienter som har blitt behandlet i LAR er fordoblet i perioden fra 2004 til 2010, fra 3 003 til 6 015 personer.
 • 15 åringer er mer stillesittende enn aldersgruppen fra 65-85 år.
 • I 1979 drakk vi 160 liter helmelk pr innbygger, mens vi i 2010 bare drakk 20 liter.
 • Helsetjenestens driftsutgifter øker prosentvis mest i psykisk helsevern for barn og unge, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og ambulansetjenesten.

Kilde: Helsedirektoratet

Hvorfor er denne artikkelen bekymringsfull?

Hva kan gjøres for å snu denne trenden?

Hva er positivt med artikkelen?

Neste innlegg
Legg igjen en kommentar

43 kommentarer

 1. Pappa Johnny

   /  mars 20, 2012

  Dette er skammelig! Jeg mener dette har mye med foreldrene sitt ansvar. Få ut ungene i tidlig alder. Få dem til å begynne å leke, sette pris på det de har, å legge inn lørdagsgodt! bare på lørdag. (fra de er små)

  Som 10-15 år. Klypp internett ledningen, eneste rette! lokk dem med penger/mat/data! nytt ditt å datt, hvis de fullfører så mye så 1sesong, med en aktivitet de er glad! alle barn har en aktivitet de liker! jobber de ikke? gi dem mindre penger!

  Du skal ikke være foreldre som er så forferdelige, men ungene skal ha respekt for deg! slik at du viser hvem som bestemmer!
  Det er selvfølgelig positivt at folk har sluttet å røyke, å siden snus er mindre farlig en røyk, så er jo det fremgang med at folk dropper røyk for snus. Det er mye usunt på markedet nå til dags, og det er faktisk vårt eget ansvar å kjøpe det som er rett! Vi lever en gang, det sier seg neste selv, at du ikke skal puste deg i hjel av å gå opp til ditt eget rom, man skal klare såpass. Hvis du tenker på livet du lever, vil du virkelig leve sånn? Være stor? Slite med og komme deg rundt forbi, bli lei deg om noen ler av deg, ingen vill leve sånn, alle ungdommer vil være (populære), men de fleste tenker jeg kan aldri bli sånn som de, på grunn av jeg er feit? Det er der folk tar helt feil! Hvis de virkelig går inn for det, å mødrene støtter dem maksimalt, så kjører du en opperasjon som gjør magesekken mindre, så får du en ny start, da blir du mett av en yougurt, så begynner du på ny, spiser sunt, spiser regelmessig, så stopper du når du er mett! Vips så går du ned 20-50 kilo på 1måne! Men du holder ikke fasongen om du begynner og spise igjen. Da er du tilbake til der du startet!
  En forandring, kan bli til en stor forandring, alt går an hvis du går inn for det!

  Svar
  • Pappa Johnny

    /  mars 20, 2012

   Hva er konsekvensene når folk blir innaktive?

   Folk blir latere, sitter mer inne, spiser mer, og sitter helt i ro, har verken gym på skolen. Driver ikke med andre aktiviteter etter skolen, så du sitter en plass i huset ditt. Dette er som oftest på TV’en eller på pcen. og til mer du sitter der, til mer har du lyst og være der! (har vert i den verdenen/er) snakker om egne opplevelser.

   Når folk spør om du vil være med ut og gjøre noe, så kommer alltid spørsmålet «hva skal vi gjøre?» det er der, alt slår feil, fordi de har jo ikke peiling, de vil bare henge. Å det blir til at vi ikke finner på noe. Dette vil si, at du finner unskylninger for og ikke gå ut, sitter og er usosial, og du merker ikke at du mister venner, fordi du har en pc som du kan spille på hele tiden. Å når du har vært lenge hjemme i stolen din, og du aldri beveger deg, blir du større! og livet ditt ser mørkere og mørkere ut!

   Svar
 2. martin

   /  mars 20, 2012

  Denne artikkelen er bekymringsfull pga, den viser at ungdommen i dag er lite aktiv. Det sier også noe om kor godt dei gamle holder seg og fokuset dei har på si eiga helse. Det at ungdomen er i liten aktivitet vill føre til at vi i fremtiden gjerne vill sjå at levealderen går ned og at helsestandaren går ned, både fysisk og psykisk. Dette vill igjen gjerne føre till at fleire vill måtte få hjelp av staten til og overleve. Det kan eg si pågrunn av at om ein er mer i aktivitet så vill sjukefråvære gå ned, det gjelder også den psykiske helsen. Ein vill få midre fråvære pågrunn av psykiske lidelser når ein er i aktivitet. Nå som ungsomen ikkje er veldig aktiv vill ein få fleire av dei psykiske og fysiske lidelsene.

  For å snu denne trenden kan ein få betre anleg som apelerer betre til dei unge. Ein kan legge inn meir aktivitet i skole tiden. Hadde anleggene vert meir tilrettelagt og hadde ein inført meir idrett i skoletiden ville aktivitets nivårt gått opp. Det er gjerne ikkje like atraktivt å gå på ein grus bane å spille fotball, som det er å spille fotball på ein kunst gress bane. Det samme kan gjelde ulike typer skate baner og liknende. På denne måten kunne ungdom som ikkje var intresert i den organiserte idretten også hat noe å holde på med utenom å sitte på datamaskinen og liknende. Altså eg fåreslår å bygge meir alternative anlegg i tilleg til å forbedre dei anlegga vi allerede har.

  Det som er posetivt med denne artikkelen er at vi i dag har kuttet ned på røking, men fleire har gått over til å bruke snus. Snus er ikkje helsemesig bra, men det er lankt bedre for helsen ein røyk. Dette vill gjer at mindre vil lide av kols som igjen har skapt mange psykefravær og har gitt staten store regninger. Det som også er posetivt som eg sa tidligere er at det ser ut som at dei gamle holder seg godt i form. Og det vill sei at dei gjerne får eit langt liv som er gledelig. Gjerne ikkje like gledelig for statens økonomi men det er berre ein bagatell.

  Svar
 3. Cornelia

   /  mars 20, 2012

  Når jeg leser denne artikkelen blir jeg nesten overrasket over tallene som blir linet opp her. Det høres jo helt brutalt ut hvor lite vi er i aktivitet. I samfunnet vi bor i, merker jeg at når du går mot slutten av vidergående og skal begynne å studere virker alt så stress å trening blir kanskje sjøvet bort. Jeg har sett flere resultater på hvordan jobb, skole kan gjøre dem slitne også orker de ikke trene som resulterer i at de bare «eser» utover. Slik jeg ser på 15 åringer i dag, er det flere som blir dratt inn i spille verden og damer, rus og party blir mer og mer interresangt en nettopp dette å trene. Få har nok kunnskap om hva som kan være positivt for kroppen og hva som ødelegger kroppen. Foreldre må sette større grenser, det er ikke rimelig at en gutt fra 10-15 eller i det hele tatt hvilken alder de har skal sitte å spille opptil 6-7 timer til dagen. Her må foten settes ned. Dersom et barn får en regel på 1 time til dagen, vil han også sette mer pris på denne timen. Men da er det også viktig at denne regelen er satt tidlig. Det er håpløst å begynne å tvinge en 15-16 åring som har fått spillet i 6-7 timer til dagen i noen år til å endre til 1 time over natten.

  Trening skal heller ikke være et ork, det er viktig for alle å finne noe de liker å drive med. Dersom dette ikke finnes må foreldrene ta tak å få dem med ut på trening. Jeg sier ikke at foreldrene må traske inn på elixia med 15 åringer. Men å gå søndagsturer i fjellet eller andre slike alternativ er ikke så vanskelig, men har stor virkning. Jeg merker i tillegg at foreldre sine holdninger til mat smitter over på barna. Dersom du fra du var liten er vandt med at noe «godt» skal du bare ha litt av på lørdagene og foreldrene dine er strenge på det. Vil du når du vokser også være vandt med dette. Dersom foreldrene stadig går å knasker på chips, snop eller kjøper inn i hauger med brus vil SELVFØLGELIG dette hjelpe til at barnet lider av fedme. Jeg mener altså at det er viktig med strenge regler rundt mat og aktivitet i familiene. Det trengs for at vi skal slippe å se flere helt nede i 9-10 årsalderen gå en tung veg mot enda flere kilo.

  Svar
 4. Halfdan Nærland

   /  mars 20, 2012

  Hvorfor er denne artikkelen bekymringsfull?
  Det er både positivt og negativt i denne artikkelen her, men det mest bekymringsverdige er det at ungdommer i dag sitter mer stille enn pensjonister. Om vi spiser aldri så godt, får en aldri så god medisinsk behandling og så og si holder oss friske livet ut vil det fysiske forfallet en slik trend medfører ha katastrofale følger for menneskeheten og våres evne til å utføre fysisk arbeid som er nødvendig for at samfunnet skal kunne fungere.

  Skal det fortsette på denne måten vil vi ende opp som menneskene i Wall-E, som sitter og eser ut i svevende stoler mens de ser på skjermer.

  Svar
 5. Rita

   /  mars 20, 2012

  Nå til dags er det mange tenåringer som har byttet ut fritidsaktiviteter og idrett med pc. Dette er definitivt noe å bekymre seg over. Fortsetter dette vil Norge ende opp med å være et land med mennesker som lever på staten.
  Med fedme, sykdom og lidelser kommer dårlig helse, dårlig helse fører til tidligere død og ikke arbeidsdyktige mennesker, er lik dårlig levestandard. Dette er noe som det må bli en stopper for, før det er for sent.

  Tross denne trenden med og ikke å være i aktivitet, lurer jeg på hvor alt presset på fin kropp og utseende har blitt av? Kanskje vi trenger litt av dette presset? Men samtidig så går det ikke an å presse noen til å trene. Ungdommer i Norge må innse selv at de setter seg selv og staten sin i fare. Foreldre, lærere og leger må også ta tak i dette! Kanskje aktivitetens moral og helsebringende tiltak burde komme tilbake i nåtid. Disiplin og moral trenger tenåringene og få litt mer av. Ungdommer har alt for frie tøyler, noe alle og en hver må innse.

  Vi kan se at i artikkelen er det skrevet om røyking og snusing og diverse trender som har gått ut og kommet inn. Dette er positivt. Men hva har alt dette og si, viss framtidens generasjon ikke er i form for noen ting. Jeg håper mange folk leser denne artikkelen, for å få opp øynene for hva som kommer til å skje, om en del år.

  Svar
 6. silje

   /  mars 20, 2012

  Dette er noe som er veldig bekymringsfullt. Barn sitter bare hjemme å spiller på pcn, ser tv og spiller videospill. Dette er ikke bra for helsen. Unge driver med stadig mindre aktivitet og det er mye større fare for fedme, hjerte- og karsykdommer. Dette er det absolutt viktig at vi gjør noe med viss ikke blir stadig yngre og yngre mindre aktive. Minstebror ser opp til storebror og vil selvfølgelig gjør som han så da tror jeg det etter hvert vil gå enda lenger ned i alder.
  Foreldre må være enda flinkere til å oppfordre barna til å drive aktivitet. De bør begynne tidlig å gå på turer med barna sine. Ellers bør de følge opp og bry seg om barna sine når de går på trening og slikt for å være oppmuntrende slik at barna ikke slutter.
  Som det stod i artikkelen kan det også være en fordel å få inn mer aktivitet i på skolen. Men viss de først skal gjør det bør det vær best mulig tilrettelagt for alle og det er viktig å prøve å alle til å se gleden i aktiviteten, for eksempel at det blir gitt mye ros og at de dårligste for øvelser de behersker osv. I tillegg kan foreldre være flinkere til å begrense for eksempel pc-bruken. Internettet kan være på i et spesielt tidspunkt.
  Det er ikke bare negative sider med artikkelen. Noe av det som er veldig positivt er at flere og flere slutter og røyke, noen som minsker hjerte og karsykdommene. Selv om det ikk er så positivt at 15 åringer er mindre aktive en 60 åringene så er det jo veldig posititvt for 60-åringerene. Det er jo mange som stopper å drive aktivitet når de for barn og aldri kommer i gang igjen, så det at mange eldre driver med aktivitet er bra.

  Svar
 7. Iselin

   /  mars 20, 2012

  Jeg vil si at dette er ganske bekymringsfullt. Det at barn på 15 år sitter mer i ro enn gamle er helt utrolig. Først det første er det bekymringsfullt for alle sykdommene som kan forårsake dette, som f. Eks kan være fedme, diabetes, hjerte- og karsykdommer osv. For det andre er det ikke like sosialt å sitte inne å spille på pc-en, enn det er å være ute i naturen mens du er i aktivitet. Det er ikke bra for helsen så er virkelig noe vi bør gjøre noe med.

  Foreldrene er de som først og fremst kan gjøre noe med dette. De kan prøve å få ungene til å være mer i aktivitet med å dra de med ut på turer, få de til å leke, eller at ungene hobby. Foreldrene bør også oppmuntre barna og rose de når de gjør noe bra, som igjen kan føre til at de blir mer motivert og ikke slutter med idretten. Ellers så er det viktig at folk finner noe de selv liker å drive med. For det skal jo ikke være sånn at det er et ork og at folk helst vil unngå å holde seg i aktivitet. Det kan også være lurt at det blir mer aktivitet på skolen, for dette fører jo til at barn ikke sitter like mye i ro. Da bør aktivitetene tilrettelegges for alle. Alle bør ha det kjekt, de dårligste bør få øvelser som de behersker osv.

  Det er ikke bare negative sider med denne artikkelen, men også positive. Det positive er jo at mindre folk røyker som fører til mindre hjerte- og karsykdommer, og at det er en økt levealder. Selv om det ikke er positivt at 15-åringer sitter mye i ro, så er det jo positivt at 60-åringer og eldre er i mye aktivitet. De får et langt og bedre liv.

  Svar
 8. Maria

   /  mars 20, 2012

  Det er både positive og negative sider ved denne artikkelen. At gjennomsnittlig levealder har gått opp, mindre røyker og flere eldre holder seg i fysisk aktivitet er absolutt bra, men vi har også det negative. At 15 åringer er mindre i aktivitet enn pensjonister er skremmende og dette bør en gjøre noe med. Det kan være forskjellige grunner til at det har blitt slik. Det handler litt om dette at ungdommer i dag har helt andre muligheter enn tidligere. Verden har blitt mer moderne og ny teknologi har gjort at flere bruker teknologiske produkter. Barn får mobil allerede som 8-9 åringer og pc i 10- års alder. Slik var det ikke for 10 år siden. Det kan være avhengighetsskapende spill, tv-serier og lignende som gjør at barn bruker så mye tid på annet enn aktivitet. Tidligere når barn skulle ha det gøy gikk de ut på løkka for å sparke fotball eller basketball og jentene var gjerne ute og hoppet tau. Det var ikke så mye annet å finne på. Men hvorfor har da eldre økt aktivitet når de har samme tilgang på teknologiske produkter? Pensjonistene i dag vokste opp i et helt annet samfunn enn samfunnet vi har i dag. I tillegg ser de konsekvensene av dette og gjør noe med det. Jeg vil si at blant voksne og eldre har det blitt en trend å holde seg i form. På TV reklameres det for slankedietter og shaker som skal gjøre at en blir 10 kg lettere på 4 uker, mens på Disney Channel er det reklamer for nye pc og nintendo spill. Det har også blitt mye bedre muligheter for eldre når det gjelder aktivitet. De kan gå på treningssenter, det er lagt til friluftsparker og det er veldig vanlig med eldre trim hvor pensjonister kan møtes for å ha det sosialt og i tillegg drive aktivitet. Dette tilbudet tror jeg er veldig fristende for mange i og med at de sitter gjerne mye alene og vil komme seg ut og sosialisere seg. Ungdommene derimot, de bruker pc, spill, mobil, facebook, twitter og lignende for å kommunisere med venner.
  Det er ingen tvil om at dette er absolutt noe en bør ta tak i. Den generasjonen som sitter på pc eller ser TV 50% av dagen er de som senere skal ha ansvar for samfunnet. I tillegg er det mange andre negative følger ved å være lite aktiv. Økt fedme, større risiko for diabetes 2 og lunge og karsykdommer. Men spørsmålet er: hva kan gjøres?
  Her er det kun kreativiteten som kan stoppe en. Det er veldig mye barn kan finne på i dag, men utfordringen er bare å få dem ut av datastolen og ut i aktivitet. Skolene kan helt klart gjøre noe med dette. Mer kroppsøving på skolen. Dette har det allerede komt tiltak for. På barneskolen har elevene nå faget fysisk aktivitet som kommer uten om kroppsøvingstimene. Flere turer og gjerne en liten økt med morgengymnastikk før første økt kunne fått positiv effekt. I tillegg tror jeg at foreldre har en viktig rolle. De bør sette strengere grenser. Foreldrene kan sette grenser for hvor mye tid barna får bruke på pc, tv og lignende. Det er muligheter for å kun ha internettet åpent for barna i et bestemt antall timer per dag. Noe som også kan være en løsning er å gi barna goder. Dersom de trener så og så mye kan de får belønning ved å sitte noen minutter lenger på pc eller tv. Dette er noe som vi kan gjøre noe med og bør gjøre noe med. Det er på tide å sette foten ned.

  Svar
 9. erlend undheim soldal

   /  mars 20, 2012

  denne artikkelen viser hvor lite fysisk aktivitet det norske folk får om dagen, jeg synst det er utrolig dårlig at 80% av folket ikke en gang dedikerer 30 minutter av side 24 timer i døynet til å gjøre noe som vil få dem til å både leve lenger og leve bedre. Det at 15åringer beveger seg mindre en besteforeldrene sine er ikke heller et bra tein, jeg tror at foreldrene spiller en stor rolle innen dette. Det er viktig at barna lærer seg at det er bra og gøy med fysisk aktivitet, de burde også læres til at snop og brus kommer på lørdagen og ikke hver dag. Da vil det selvfølgelig hjelpe masse om foreldrene er i god form og tar med barna sine på turer i skog og mark, får de til å prøve ulike sporter og oppmuntrer dem til å drive med idrett. En mild form for gruppepress vil og hjelpe, vist alle synest at det er kult å være i god form og dette blir en trend(ikke bare å se på sport og synes at andre som er i god form er tøffe) så vil det ha store konsekvenser for folk.

  Noen av barna som er late og ikke gidder å bevege seg trenger ofte mer en oppmuntring for å komme seg ut, da vil det hjelpe og ta bort gullerota foran ansikte og ta frem pisken. Foreldre har frem til barna er 18 år makten til å tvinge barna med på alle slags ting, da burde flere foreldre bruke denne makten og tvinge barna til å være i fysisk form, ta dem med seg på treningsstudio å binde dem fast til tredemølla til de har løpt et par kilometer.

  Det er også store farer med at barn ikke er i god form, mange av barna som i ung alder får en fettprosent på 30 – 40% vil dø mye tidligere, være dårlig arbeidskraft og få det norske folk til å se ut som en gjeng med Mc donalds stamkunder. Og de av dem som da klarer trekke opp ølvommen og lage flere barn vil spre ut denne galskapen og få neste generasjon til å bli bare værre.

  Vi har laget regler for røykere og rusmisbrukere og sett at dette hjelper en del. om vi gjorde noe av det samme med fet mat og fete folk kunne kansje dette også gå ned. obligatorisk fatcamp for alle barn som er overvektige slik at de er i god fysisk form til de blir eldre.

  Svar
 10. Cornelia

   /  mars 20, 2012

  Konsekvensene for at folk blir inaktive smitter. De blir late, orker lite, spiser mer, fyller tomrommet av tiden de brukte på trening med mate seg selv, de får dårligere helse, større muligheter for å få hjerte og kar sykdommer. Somregel når de folk blir inaktive setter de seg ikke ned å spiser salat. De kjører på gate kjøkken og spiser en hel del varer som de bokstavelig talt tetter blod årene sine med. Dette gjør det vanskeligere å transportere blod og vanskeligere å komme tilbake i aktivitet. Det som du gjør nå i ungdommen din kan være gjeldene for resten av livet. Spiser du deg diger og bare sitter rolig vil det bare være vanskeligere for deg videre i livet. Ting vil være et større ork. Flere av de som setter seg med pcen gror fast i stolen og begynner å gå lite ut. Mindre sosialisering. Flere vil gjøre som vennene sine og hiver bort livet for å sitte å spise seg større og spille data spill.

  Svar
 11. Asbjørn Ø

   /  mars 20, 2012

  Hvorfor er denne artikkelen bekymringsfull?
  Denne artikkelen er bekymrings full for den viser uttalige fakta av at aktiviteten blant folk synker. Og det vil si at de spiser mer en det de forbruker, som vil resultere i fedme. Og dette er en plage, for samfunnet. Og ikke bare generelt men også ute i arbeidslivet har aktivitet mye å si for hvordan man yter i det daglige. Som på jobben, er det flere som er i fysisk aktivitet for de overskudd. Og det vil si at fabrikker produserer mye mer og kan omsette varer for masse penger. Det at dagens 15 åringer sitter mer i ro en dagens 65-85 åringer, er urovekkende. Dette skulle være omvendt, men man kan se på folk som spiller. Mange bruker sin tid på spill og internett. De har jo kommet med forskjellige typer spill. Som wii og diverse. Som er meningen at folkene som bruker skal være mer i fysisk aktivitet. Og kun 20% av befolkningen oppfyller helsemyndighetenes anbefaling om 30 minutters fysisk aktivitet. Bare 20% ? Det betyr at det er 80% der ute i Norge som sitter stille!

  Hva kan gjøres for å snu denne trenden?
  For å snu denne trenden så kan vi gjøre masse inngrep, for det første så må man se hvor problemet ligger. Og hva som er grunnen til at folk sitter i ro og blir rett og slett fete. Her er det de fleste bruker tiden sin på som er å spille spill, Xbox, Playstation og vanlig data. Og folk bruker masse av tiden sin på internett, som Facebook. For å snu denne trenden kunne vært å ha en slags tidtaker på internett hvor mye man kan være på. Si for eksempel en time. Og etter det så kobler internettet seg ut. Og man kan ikke være inne på internettet. Og det samme gjelder online spill på diverse spillbokser. Eller rettere sagt kutte ut internettet. Tv titting burde også være en tidtaker på. For når man sitter og ser på bruker man masse tid på ingenting. Heller les i en bok. Men man kan få forskjellige tilbud til aktivitet. Og arrangementer som innendørs cup, capture the flag, og andre arrangementer som inneholder fysisk aktivitet. Få de vekk fra internett og underholdningens verden.

  Hva er positivt med artikkelen?
  Det som er positivt med denne artikkelen er at vi får en bedre innsikt i hvordan samfunnet er i forhold til hvordan det var før. At folk blir mer beviste på at det faktisk er slik at 15 åringer sitter mer stille enn pensjonister. Og hvis foreldre til noen som er 15 år får lese om dette. Så kan de tvinge barnene sine til å gå ut på ett eller annen slags aktivitet.

  Svar
 12. Denne artikkelen finner jeg særs oppsiktsvekkende. Det kunne ant meg at dagens 15- åringer kunne sitte 70% av dagen, med skole, data og tv, men at den gjennomsnittlige niåringen sitter stille 60% av tiden, er noe jeg la merke ved. Når jeg var 9 år, var det ofte slik at jeg ikke fikk lov å være mer ute, og det å få husarrest var drepens. Da hadde vi ikke den tilgangen til fancy pc- spill, msn eller facebook, og vi endte opp med å kjede oss. Mange av dagens unger har et så vidt spekter av muligheter sittestillende, som PC- spill, msn, facebook, TV, TV- spill som playstation, x-box osv., og er ikke nødt til å gå ut og drive med aktivitet for å ha det gøy. Dette er bare et eksempel på faktorer som kan gjøre at de sitter så mye i ro, men det jeg tror er poenget er at dagens stillesittende aktiviteter er mer fristende enn de aktivitetene der man må være i bevegelse, og derfor velger så mange de stillesittende.
  En annen grunn kan være mangelen på initiativ. Dagens barn og ungdom er en del av «saueflokken». Vi går på skole og blir undervist og fortalt hva vi skal gjøre av læreren, kommer hjem og blir fortalt av foreldrene at vi må ta ut av oppvaskmaskinen og mate katten, så at vi må komme oss på fotballtrening klokka 6. Der står en trener og forteller hva vi skal gjøre. Legger disse autoritære personene til rette for initiativ og egen styring? Dette er en stadig framtredende trend som er svært negativ, spesielt for dagens ungdom i forhold til helse. Vi blir avhengige av en autoritær person som sier hva vi skal gjøre, så når vi en gang slutter på fotballen, hvordan skal vi holde oss i aktivitet? Dette er kanskje den eneste fysiske mosjonen de får i uka, så hva skjer? Jo, ingenting, for vi har ikke det initiativet til å rive oss fra pc-en, ringe til kompisene og spille fotball på løkka. Det er jo mye enklere å sette seg ned og spille litt World Of Warcraft.

  Sammen med fakta kommer forandringer. Man vet i dag mye mer om tobakk, alkohol og usunne matartikler, og hvordan dette skader kroppen. Dette sammen med kampanjer for gode holdninger og økt fokus på nettopp disse rusmidlene, tror jeg gjør at man har fått en nedgang i bruken av sigaretter og økt fokus på ernæring.

  Ansvaret for å aktivisere dagens unger og ungdom mener jeg ligger hos foreldrene. De bør begrense bruken av data og diverse stillesittende medier, og heller sende dem ut på dør. Det er også viktig å gi barna positive opplevelser med friluft og aktivitet opp gjennom barndommen. Skolen har også et ansvar. Her tilbringer barna rundt halvparten av dagen, og det er mye stillesitting. De må legge til rette for aktivitet i friminutt og innføre flere gymtimer. Forskere anslår at hvis alle går 15 minutt om dagen, vil staten spare rundt 50 milliarder i utgifter. Se for deg hvor mye staten ville tjent det om alle var i aktivitet jevnlig?

  Svar
 13. haddie

   /  mars 25, 2012

  Denne artikelen er bekymringsfull på grunn av den handler om ting som vi norske sliter ganske mye med idag. De skriver om snusing, røyking og at ungdommen nå til dags er så slakke. Tenk på all den tiden de bruker på å røyke, snuse og spille data, tenk viss de kunne brukt tiden til noe annet fornuftig. Da hadde sikker Norge vert ENNÅ rikere. Dette er noe som Norge sliter med. I og med at de yngreårige bare sitter hjemme å spiller data fører det til at de ikke får gjort noe nyttig. Som igjen kan føre til at levestanderen i Norge går nedover. Både røyking og snus gjelder det samme i og med at levealderen går nedover. Folk vil jo ikke at Norge skal være et sånnet land. De vil at det norske folket skal har bedre levestander og helse. Å får du bedre helse og levestander fører det til at du får det mye bedre i dagli livet. Du er mye gladere.

  Foreldrene har stort ansvar. Det er mange tilltak som kan gjøres her. Det de kan begynne med å gjøre er å sette opp prisen på snusen og røykingen. Da er det mange som ikke er interessert i å begynne å med det siden det er alt for dyrt. Etter at det ikke ble lov å røyke inne på resturanger, har det redusert litt med røykingen. Så det har hjulpet litt. En annen ting er at foreldrene har stort ansvar for disse proplemene. Det som regel foreldrene som avgjør hvordan ungene sine skal bli. Jeg syntes foreldrene bør være veldig strenge med dem. Når foreldrene ikke bryr seg om hva ungene deres gjør, fører det ofte til at de blir noen tullinger. Å sette opp bestemte tider der barna kan få lov til å spille data kan være lurt. Feks at de bare får lov å spille på lørdagene. Da blir ikke barna avhengige slik som mange andre barn gjør. Så handler det en del om hva de andre barna gjør. Viss vennene dine BARE sitter inne å spiller/ser på tv. Da smitter det jo over til vennegruppen. Du vil gjør det samme som dem, derfor sitter du også bare inne. Gruppe press på en måte.

  Det som er positivt er at de gamler beveger seg uset vanlig mye. De beveger seg mer enn det mange 15 åringer gjør. Da vil de gamle få en bedre helse og levestander. Men så er det jo negativt også da, når 15 åringene beveger seg så lite. Folk som røyker har blitt redusert. Det sies at kostholdet har blitt bedre, vi spiser mer grønnsaker og sukkerforbruket er på vei ned over. Levealderen har økt.

  Svar
 14. Mr. Ravndal

   /  mars 27, 2012

  Denne artikkelen er bekymringsfull og bør tas på alvor.
  At unge gutter og jenter på snaut 15 år tilbringer 70 % av sin våkne tid på rumpa er skandaløst. Hvis ikke noe skjer vil dette tallet sannsynligvis bare øke, ettersom denne generasjonen vil overføre det til den neste osv osv.

  De som bør ta seg selv litt i kinnet mener jeg er foreldrene. Settes det ikke grenser vil det heller ikke bli slutt på latskap og drittmat. Hvis far og mor ikke bryr seg om at det står 3 poser med chips, to sjokoladeplater og 3 liter cola tilgjengelig hver dag, tror jeg ikke at ungene vil nøle ett sekund. Dersom de får ”tillatelse” i den forstand at foreldrene ikke bryr seg, vil barna oppfatte dette som en naturlig del av hverdagen og den onde spiralen er i gang.
  Ikke nok med at barn stapper i seg hva som helst, men bruken av data og tv titting bør også slås ned på. De skal selvfølgelig få lov til å spille, men jeg synes foreldrene bør passe bedre på at barna deres er i aktivitet. Enten det er fotball, håndball, turn eller bare en tur med hunden. Alt er bedre enn ingenting.

  En ting er at jeg fikk sjokk da jeg så tallene på stillesittende 15-åringer, men da jeg så tallet på niåringer måtte jeg gnikke meg i øynene både en og to ganger til. At 9-åringer som nettopp har begynt på skolen, og egentlig ikke burde vite hva en PC er for noe, sitter så mye i ro er forferdelig trist. De burde vært ute og lekt, klatret i trær og funnet på all slags hærverk, ikke sitte i RO! I dette tilfellet er det ikke noe tvil. Foreldrene må ta seg et skikkelig godt tak i kinnet. Toleransegrensen må helt klart tydeligere frem enten barnet vil eller ei. Mindre ”kamerat”, mer oppdragelse! Selv om PC, Xbox og playstation er det som opptar tiden, er ikke det noe å skylde på. Dette ”problemet” vil ikke forsvinne. Tvert imot. Det som trengs er tydeligere foreldre med klare og tydelige grenser, for når barn er i så ung alder er det de som har hovedansvaret. Det at det kanskje burde bli økt mengde med gymnastikk på skolen er også noe som burde vurderes.

  Det som er positivt med denne artikkelen er at det får frem de ekstreme tallene som er virkeligheten og det hjelper oss med å gi oss et spark bak. Det er bra de tar det opp nå slik at folk kan ta det til seg og at foreldre blir bekymret for sine barn.

  Svar
 15. Ola

   /  mars 27, 2012

  Det er bekymringsfullt at de gamle er mer aktive enn de unge, det burde vært motsatt. De unge har spreke kropper, mens de gamle har slitte kropper. De unge er Norges fremtid og med usunn livsstil og lite aktivitet kan føre til å død tidligere, og da blir det for lite folk til å følge opp plassene til de eldre som slutter å jobbe. Det at de og er vant med å drive med sittestillende aktivitet kan føre til at de fortsetter med det når de blir eldre også. Når du er i lite aktivitet og ikke har fysisk grunnlag, er det veldig vanskelig å gjøre noe med det. Det kreves bein hard jobbing og vilje, men når du er vant med å ikke slite for å gjøre noe, ender det opp med at du ikke gidder noen ting.
  Fra tidlig alder bør foreldre ta med ungene på tur og la dem være aktive videre, da blir de vant til det og fortsetter med det når de blir eldre. Prøve å lokke dem å gi dem belønning for å få dem i aktivitet. Snakk til dem om det, om hva som kan skje hvis de ikke gjør noe med det, sånn at de skjønner alvoret med det. Ta dem med ut og gjør aktiviteter som de sjelden har brukt. Ta dem med til treningssenter, det er alltid spennende å prøve treningsapparater som en aldri har prøvd før. Hvis folk har sluttet i en idrett pga seriøsitet osv., kan det være lurt å lage et kompis lag, sånn at de er i aktivitet.
  Det er positivt at antall folk som røyker har gått ned de siste årene. Det er bedre at de begynner å snuse enn å røyke, fordi det er mindre helseskadelig. Det er også bra at eldre folk holder seg i bra form, til tross for kroppen er blitt seige og er ikke like gode som de en gang var. Dette kan også være en vekker for både foreldre og barn, at de må ta et skipper tak hvis det er nødvendig og at de får vite mer hvordan det egentlig er. Kan være de ikke har tenkt over før.

  Svar
 16. Zyzz

   /  mars 27, 2012

  Hvorfor er denne artikkelen bekymringsfull? Denne artikkelen er bekymringsfull fordi det viser hvor mye samfunnet og kulturen har endret seg over de siste 10 årene. Barn i 10-15års alderen har mye letter tilgang til Internett og ulike spill nå enn for 50 år siden. Istedenfor å komme seg i aktivitet for å ha det morsomt og gøy, velger de heller den lette løsningen der de slipper å svette og bli andpusten. Dette gjør at vi bekymrer oss for teknologien er under stadig utvikling og det vil bli enda verre hvis ikke noe blir gjort i hjemmet. Foreldrene gir ungene altfor frie tøyler og gir dem så og si alt de peker på.

  Hva kan gjøres for å snu denne trenden?
  For å snu denne skamfulle trenden som har øket lineært med årene som har gått er det nødvendig med drastiske tiltak. Det første som må skje er i hjemmet, barna i 15års alderen må få begrenset tilgang til Internett, data og spillkonsoller eller rett og slett ingen tilgang til det 7 dager i uken. Hvis foreldrene klarer og gjøre det, så vil ungene måtte komme seg ut av huset for å more seg og da vil de samtidig komme i aktivitet. Hvis dette blir gjort nå, så vil barna som en yngre følge denne trenden. Se tilbake på 90-tallet, da var alle barna ute og lekte boksen av og ulike leker som de fikk vært i aktivitet og var helsefrembringende. Tar du deg en tur i nærområdet der du bor, så vil dagens ungdom ikke være å finne i det hele tatt, det finnes unntak hvor foreldrene ikke har råd til å tilfredsstille ungene sine med data, xbox, ps3 osv. Derfor blir de nødt til å søke andre arenaer for og more seg. Utenom det så bør kommunene legge frem et bedre fritids tilbud til disse ungdommene, nå har de bare valget mellom å sitte inne og «game» eller spille fotball eller håndball i de fleste kommunene. For barn blir det veldig kjedelig i lengden ettersom du er nødt til å være god for å ha det morsomt, er du ikke god vil du risikere å bli mobbet osv. Derfor må fritidstilbudene utvides og barna må få masse å velge mellom.

  Hva er positivt med artikkelen?
  Det som er positivt med denne artikkelen er at vi får se hvor gale det har blitt i forholdt til hvordan det var for 10-20 år siden. Samtidig bør det få foreldrene til å åpne øynene og heller stenge lommeboken. Artikkelen viser at de over 75år er mye mer aktive en de som er 15år og skulle vært 50% mer aktive etter min mening.

  Svar
 17. Solveig

   /  mars 27, 2012

  Det var mye fakta på en gang. Veldig overraskende nye fakta. Det jeg reagerte mest på var som overskriften sier nemlig at 15 åringer sitter mer stille enn pensjonister. Dette sier noe om helsetilstanden til neste generasjon eller de som barn i dag kommer til å bli i fremtiden. Som vi leste er helsetilstanden til dem som er eldre i dag blitt mye bedre enn det den var før. Veldig mye bedre på alt som har med helse å gjøre, både kosthold og mosjon. Det som ungdommene i dag har som bekymring til de blir eldre er at de kommer til å få en mye dårligere helse. De vil bli preget av sykdommer som blant annet diabetes og overvekt. Noe som over tid vil føre til kortere levetid.

  Tiltak som vi kan gjøre for å snu denne trenden er tiltak som endrer hverdagen til ungdommene i dag. For eksempel gjøre slik at dataspill og andre stillesittende underholdninger i som de i dag bruker hele fritiden på, blir mindre populær. Det å få disse unge stillesittende dataspillerne til å bevege seg mer, er noe som er viktig å få til tidlig i oppdragelsen. Er barna vante med å mosjonere fra de er små av, kommer det hele letter for dem. De ser på mosjon og eventuell idrett som en del av hverdagen, og det vil da bli mye letter for dem. Jeg tror det er foreldrene som må ta et strengere tak i oppveksten og i hjemme til barn fra de er barn. Antallet barn som har datamaskin på soverommet sitt i dag har økt voldsomt, noe som igjen går inn på hverdagsvanene til barna. Dersom de har tilgang på lettere underholdning og en lettere hverdag i seg selv er fort gjort å bli fristet til å ta den enkleste utveien.

  Det som er positivt med denne artikkelen er jo at den er oppsiktsvekkende, vi blir mer bevist på hva som faktisk er i ferd med å skje med kommende generasjon. Vi ser tydelig hvor det hele er i ferd med å ende. Det er skremmende fakta som vi får stemplet i tryne. Vi får opplysninger som viser at vi har forbedret oss fra før av til hvor vi er i dag. Det hele viser at vi er i ferd med å gå tilbake, folkehelsen blir dårligere om vi forsetter slik som det er i dag.

  Svar
 18. Liva Lagestrand

   /  mars 27, 2012

  Idrett og helse
  Hvorfor er denne artikkelen bekymringsfull?
  Fordi ungdom er ikke det de engang var, ungdom i dag er inaktive, kjedelige, ukreaktive og late. Det er ikke mange år siden vi som små unger konstant var ute å lekte i trer, hadde egne fantasiverdener, gikk på rollerblades og syklet turer fra Klepp st. gjennom skogen til Bryne hvor belønningen var is. Aktiviteten lillebroren min som er 10 år yngre enn meg bedriver er å sykle opp til prix for å kjøpe isen, reiser hjem og sitter inne for å spise denne i stedet for å være ute i frisk luft. Jeg syklet ca 1mil, mens han sykler 1,5 km. Dette er skremmende.
  Ungdom i dag sitter på pcen og spiller dataspill flere timer daglig, og driver alt for lite aktivitet. Det er skremmende, det kunne aldri falt meg inn og sittet på pcen så mange timer daglig, og de klager på migrene. En hel skoledag foran skjermen og i innestengt luft er mer enn nok, frisk luft og fysisk aktivitet er gull verdt!

  Hva kan gjøres for å snu trenden?
  Det er en del tiltak som kan gjøres for å snu trenden, jeg tror det viktigste er informasjon og kunnskap. Om ungdommene får vite hva de gjør med kroppen sin, som kan påvirke resten av livet, så hadde de kanskje tenkt seg om. Her kommer skolen inn i bildet, flere gymtimer, mer fokus på sunn kantineamat, ikke tilby brus/snop/kake i skoletiden. Enkle ting som dette ville gjort ungdommen sunnere, her er vi heldige på Bryne. Idrettslærerne er gode med å holde oss i aktivitet, kantinen tilbyr sunnere alternativer enn andre skoler/utsalgssteder og vi har nerhet til både treningslokaler/haller og friluftsområder som jeg syns andre lærere enn idrettslærerne kunne vert bedre å tatt i bruk. Frisk luft er bra! Når det kommer til røyking/snusing er jo det meste gjort, og det viser resultater. Kunnskap på pakninger, i media, reklamer og kampanjer og tallene går nedover, dette er bra men kan bli bedre. Kanskje begrense utsalgstiden for nikotin på samme måte som alkohol? Sette opp moms/toll på disse varene, og trekke fra på sunnere alternativ som magert kjøtt/frukt og grønt.
  Hvilke sider er positive med denne artikkelen?
  At myndighetene ser at helse er ett problem og snart en folkepedemi blant folket. Det er positivt at sykehusopphold er mindre og røykingen går nedover, men det er enda mye å gjøre.

  Svar
 19. Maria T

   /  mars 27, 2012

  I denne artikkelen er det både positive og negative sider. Positive sider ved dette er jo at den gjennomsnittlige levealderen har gått opp og at mindre folk røyker i dag en for noen år siden, det som også er positivt er at eldre folk holder seg i aktivitet. Det negative er at 15 åringer er i mindre aktivitet enn pensjonister, dette er skremmende. Grunnen til dette kan være mye. Vi har i dag en haug med muligheter som vi kanskje ikke hadde muligheter til for 10 år siden. Verden i dag er mye mer moderne en den var før og det har komt ny teknologi som har gjort at flere bruker teknologiske produkter.
  Som Maria har nevnt tidligere sier hun at barn får mobil i 8-9 års alderen. Da jeg var liten fikk jeg ikke mobil før jeg begynte i 7-klasse og dette var veldig normalt. Nå ser jeg barn i 6 årsalderen går med mobil skjønne jeg at det er noe annet i dag en da jeg var liten, og da spør jeg, hvordan er det om 5 år?
  Mobilen for 10 årsiden hadde knapt fargeskjerm og det eneste spillet var snake. Jeg fikk spille snake max 15 min på en dag da jeg var liten, mens i dag har vi mulighet for å laste ned spill og dette er spill som du fort blir avhengig av. Det er ikke bare mobilspill som skaper avhengighet, men også pcspill, internett, tvserier og filmer. Barn og unge bruker enormt mye tid på å sitte på pcen eller forran tv-skjermen når de kommer hjem fra skolen. Den dag i dag er det ikke slik som da jeg var liten at når vi kommer hjem fra skolen ser vi flere barn ute som leker tikken, gjømmeleken eller lignende. Du ser knapt en eneste unge ute og leker, de fleste sitter inne og gjør andre ting. De eldre har samme mulighet som barna i dag, men når de vokste opp hadde de ikke disse mulighetene og de er vandt med fra barn av at de skal være i fysisk aktivitet ofte. Dette tror jeg de tar med seg videre og at dette er en av grunnene til at de så flinke til å være i fysisk aktivitet. På Arena treningssenter ser jeg faktisk flere eldre en yngre. Det har i det siste kommet flere eldre og da mener jeg folk i 60 års alderen og oppover. Han eldste som trener der er 92 år! En av grunnene til at jeg tror eldre er mye ute på gåturer kan være at de ofte sitter hjemme hele dagen og trenger og komme seg ut. Det kan også være mange som er alene og da kan gåturer eller trim for eldre være en sosialdel av deres hverdag. Ungdommene i dag har en haug med nye ting som er mye mer spennende en å gå ut og spille fotball sammen med kamerat gjengen. Nå går de hjem og setter seg på pcen på facebook, twitter eller lignende. Da jeg var liten var det ikke snakk om lignende sider på facebook, da var det slik at du måtte gå på besøk til den du ville være med og måtte dingepå for å få kontakt, eller du kunne ringe men det var ikke ofte du gjorde det. Nå snakker ungdommer for det meste gjennom facebook… det er egentlig der hele livet til ungdommene ligger. Facebook er egentlig en side for eldre, men den dag i dag ser jeg at flere og flere barn får seg facebook, allerede nede i 8 årsalderen. Hva vil skje med samfunnet hvis denne generasjonen som bruker hele dagen sin forran pc eller tven skal senere i tiden ha ansvar for samfunnet?
  Det er ikke bare dette som vil bli problem for de som er i lite aktivitet….
  hva med sykdommer som dukker opp fordi du har for lite fysisk aktivitet?
  Fedme, diabetes 2, lunge og karsykdommer. Hva kan vi gjøre for å få stopp på dette?
  Jeg syns først og fremst at foreldrene bør ta et lite tak i hjemmet. Få barna ut å leke! Jeg husker selv da jeg var liten. Jeg fikk se tv 1 time, men da måtte jeg gå ut og leke etterpå. Å leke med naboene var det morsomte jeg gjorde!
  Hva med gym på skolen? Den dag i dag har de 1 time gym i uken? Halvparten av tiden bruker lærerne på å få barna til å være stille og 15 min på dysing, det vil si 15-20 min på den fysiske biten.. det er for galt. Det bør bli mye mer gym på skolen!

  Svar
 20. Marloooooooooooo

   /  mars 27, 2012

  Hvorfor er denne artikkelen bekymringsfull?
  Artikkler som denne blir bekymringsfull når en ser at hvordan samfunnet har endret seg de siste årene med barn i aktivitet. Jeg ser bare på lillebror min hvordan hans hverdag er i forhold til det min var når jeg var på hans alder, han er 10år og sitter for det meste inne utenom når han spiller fotball, når jeg var liten hadde vi sandkasse utenfor huset om ble brukt opp til flere timer hver dag, mens idag hvet ikkje den gjennomsnittlige 8 åringen hvordan en bruker sandkassen lenger. Barn sitter inne og spiller på mobiler som når blir gitt ut allerede i 9-10 års alder, og pcer fra 11 års alder, det er jo skandale for barnet utvikling. Når vi som er litt eldre nå ser tilbake på dette fikk vi den første pcen i hus med internett når jeg var 11 år, og den var for det meste til fars bruk. Dette med og sitte inne alene fører også til at leker vi lekte i form av gjemsel, boksen av blir stadig mindre brukt.
  Når en ser at bare 20% av Norges befolkning fyller krafet om minimum 30 min fysisk aktivitet er den en skandale å tenke på at 80%!!!!!!! av befolkningen sitter inne på sofaen og bare nyter livet.

  Hva kan gjøres for å snu denne trenden?
  For å kunne snu slike dårlige trender som blir skapt må endringer skjer. Dette på mange arenaer. Både på skole, fritid osv. Foreldre må blir mer strenge på faste regler om bruk av spill-maskiner, hvor lenge skal en ha låv til og få spille? skal en ut og finne på noe etterpå, det må være mye de kan gjøre. For og snu dette må vi finne ut hvor problem ligger, som ser ut til og være i oppveksten til barn som nå kommer frem. Vi må begynne og ta i bruk de friluftsmulighetene vi har i Norge, de sier vi er født med ski på beina, men hvor mange nordmenn er eksempel på dette? vi bruker ikke naturen vi har i norge, vi har flotte parker der en kan springe og finne på ulike ting. Begynn og bruuuuuk dette, så vil folk henge seg på.

  Hva er positivt med artikkelen?
  Det som er positivt med denne artikkelen er at vi blir mer sosialisert, vi er mer med venner nå. Denne artikkelen viser også sunne tall, den viser at sukkerfobruket er kraftig redusert på 20-30 år. Røyk er ikke like populært og er borte fra den «tøffe» kulturen der folk flest misliker røyk nå. Snus er mer brukt, som er litt negativt men bedre me tanke på at det kunne vært røyk som både er mer skadelig og skadelig for folk rundt.
  Synes også denne artikkelen gir oss en liten aha opplevelse, med tanke på at vi får øynene opp for hva som virkelig skjer, da vet vi at det er noe vi må ta tak i. Så hvem vet, kanskje vi er bedre om en 10-15 år.

  Svar
 21. LaFFe

   /  mars 27, 2012

  Statistikken sier at den gjennomsnittlige 15 åring er i mindre fysisk aktivitet enn gjennomsnittet i aldersgruppen 67-85 år. Det i seg selv er jo skremmende, men noe som er enda mer skremmende er hva den «stillesittende» tiden blir brukt til. Selv om mye av tiden går med til venner og andre fritidsaktiviteter, går store mengder av tiden til tv-titting, DVD, spill og internett. I forbindelse med den stadig økende stillesittingen i den yngre delen av befolkningen, øker risikoen for overvekt(fedme), diabetes og hjerte- og karsykdommer.

  Det at den nye unge generasjonen er i så lite aktivitet, vil ikke tjene samfunnet på lengre sikt. Samfunnet er avhengige av arbeidskraft, og fortsetter denne generasjonen med innaktiviteten, vil gjennomsnittshelsen synke, sykemeldinger vil flyte og folk vil slite med å fullføre arbeidet.

  Fro å snu denne trenden må staten bli flinkere til å legge til rette for aktivitet(idrett) på alle nivåer, både topp og bredde. Spesielt bredde. Tilbudet må være variert, kreativt, og motiverende, slik at flere begynner med idrett, og blir værende lengst mulig. Det som gjør at de fleste slutter med idrett, er at den ikke lenger er tilrettelagt deres behov. Det må da bli brukt mer ressurser på dette området for å endre på denne «litt uheldige» situasjonen. Dette vil ikke bare komme samfunnet til gode, men også ungdom generelt vil dra nytte av å være i mer fysisk aktivitet. Både av helsemessige og sosiale grunner. Økt aktivitet er også med på å minske risikoen for fedme, diabetes og hjerte- og karsykdommer.
  Det som er positivt med denne artikkelen er at den forventede levealderen stadig øker. Det kan ha sammenheng med at flere enten har sluttet og røyke, eller gått over til mindre helseskadelige midler. Selv om det ikke er veldig positivt at den yngre delen av befolkningen er i mindre aktivitet enn den eldre, er det allikevel positivt at den eldre delen av befolkningen holder seg i god aktivitet.

  Noe som kan øke den forventede levealderen enda mer, er å få hele befolkningen, både den yngre og den eldre delen, i enda mer aktivitet, i tillegg til å kutte ned på røyk og snus.

  Svar
 22. John-Erik

   /  mars 27, 2012

  La meg ta det positive først. Det at vi røyker mindre er utan tvil bra. At vi suget etter røyk med snus er ikkje like bra, men det er i det minste betre enn å røyke, ettersom det inneheld 90 % mindre helseskadelege stoff. At vi drikker mindre heilmjølk er vel og bra det også.

  At vi også lever lengre er ikkje akkurat urovekkande det heller. Sjølv om tal seier at vi er det landet i verda der menneska lev lengst, så viser dei same tala at vi ikkje er dei lykkeligaste. Vi lev kanskje lenge, men lev vi lykkeleg? Er kvantiteten viktigare enn kvaliteten? Har omgrepet «kvalitetstid» helt mista sin tydnad?

  Dette er glimt av sol i ei elles dyster og mørk samling av tal. At bare 20 % av Noreg si befolkning følg helsemyndigheita sitt råd om ein halvtime fysisk aktivitet kvar dag er ikkje til å skyve under ein stol. Dette er låge tal for verdens rikaste land. Kvar femte nordmann har ein BMI på over 30! Og når eg les at 65-85 åringar er meir aktive enn 15 åringar får eg lyst å gå heim å skinnriste bror min og seie at han må jammen meg skjerpa seg. Heng dette kanskje saman med at kvar innbyggjar (over 15 år) drakk ein heil liter meir rein sprit i 2000 enn 2010?

  Dette er urovekkande lesing. Og indikasjonen peiker den veg at vi innanfor desse område ikkje er på betringa sin veg heller. Vi må gjere noko, men kva?

  Tal og statestikkar som eg ikkje kan vise fram til per nå, seier at den fysiske aktiviteten er mykje meir utbreidd blant dei med høgare utdanning, altså vidaregåande, høgskule og universitet. Når du studerer lærar du om viktigheita av trening, og kva det gjer med kroppen. Det er kanskje vanskeleg og berre plutseleg gje høgare utdanning til alle, men eit alternativ kunne vore å innprenta viktigheita av trening endå tidlegare, ja, kanskje så tidleg som 1.-2. klasse. La barna vokse opp med den mentaliteten: en dag utan trening er ein dag utan meining.

  Ansvaret bør leggast på dei ansvarlege. Alle kan gjere noko med det. Lærarar, sjefar, foreldre, venar, deg sjølv. Når eg jobba på Nortura sommaren ’11 hadde vi 5 min tøying og bøying før lunsj. 5 min er ingenting! Kvar bedrift burde tilby sine tilsette enten rabatt på treningssentre eller obligatorisk fysisk aktivitet ein halvtime kvar dag. Utvid lunsjen til ein time, og la 30 min av tida gå med til fysisk aktivitet, la det vera yoga eller gåtur. Moralen ville stege, sjukefråværet blitt mindre, produktiviteten gått opp. Kanskje skulle leiinga tilbode 10 kroner ekstra i timen for dei som sykla til arbeid? Integrere dusjfasilitetar og treningssentre. KVA VENTAR DEI PÅ?

  Foreldre bør nok ta meir ansvar. Dei må sjå til at ungane ikkje sit med hovuda fastlås bak ein skjerm. Ikkje kjør dei rundt overalt, la dei gå sykla, gå, nytte rollerblades. Ta dei med på skiturar, lær dei opp til å elske fysisk aktivitet. Dei burde også kanskje følgje med på alkoholforbruket når det blir aktuelt.

  Oppfølging, bevisstgjering, tilrettelegging er sentrale stikkord som må vektleggjast skal vi snu trenden.

  Svar
 23. Stokka Stølla

   /  mars 27, 2012

  Artikkelen inneholder både positiv og negativ fakta. Bekymringsfulle og oppmuntrende. Men det som overasket meg mest var det faktume at 15 åringer nå til dags er mer stillesittende enn aldersgruppen fra 65 – 85 år. Det er jo ikke helt naturlig, med tanke på at det er ungdommen som skal høre til å være i best form, og danne gode treningsvaner til de etterfulgte årene. Og dette skaper dårlig statistikk over hvor aktiv befolkningen kommer til å bli i nærmeste fremtid, som igjen fører til en dårligere helse blant folket.
  Men samtidig har den medisinske hjelpen blitt bedre, og noen områder på kostholdet blitt forbedret. For eksempel er det færre folk som røyker og den forventede levealderen har økt. Så dette er jo positive endringer som har gått igjennom de siste 30 årene. Allikevel er de fleste nøkkelordene fra rapporten nokså sjokkerende, og dette må staten Norge arbeide aktivt med å forandre på.
  Først og fremst må den fysiske aktiviteten økes, som vil si at folk generelt må bevege seg mer daglig. Minst 30min daglig, som er anbefalt. Dette er ikke noe stress, og trenger ikke være verre tiltak enn å gå/sykle korte distanser istedenfor å sette seg i bilen. Eller begynne å gå opp trappene på skole/jobb istedenfor å ta heisen overalt. Dette ville forbedret den allmenne helsen blant folket, og forhåpentligvis skapt bedre motivasjon, livsglede og arbeidsinnsats. Det skader aldri å bevege seg litt, spesielt ikke for det bedre gode.
  I tilegg må en holde oppe den gode trenden med mindre røyking. For enkelt og greit: Røyking dreper, og skader lungene og fører til dårlig helse. Så det er jo bra at røyking har gått såpass mye ned som det faktisk har. Røyk har så å si blitt byttet ut med en annen tobakkvare, nemlig snus. Dette er jo ikke akkurat bra det heller, men fremdeles bedre enn at folk røyker. For snus er 90 % mindre helsefarlig enn røyk, i tilegg til at det ikke skader personene rundt seg.
  Så hvis denne endringen blir latt litt mer fokus på i nærmeste fremtid, med kampanjer og oppmuntring til folket, blir det bra. Men ikke minst så må folk selv legger inn en egen innsats og ta litt ansvar selv, for en sunnere og mer aktiv befolkning!

  Svar
 24. Marie Nesse

   /  mars 27, 2012

  Denne artikkelen viser at de som har skrevet dette har mye peiling på va de snakker om, de har søkt mye og funnet mye svar for å kunne gå ut med alt. Det viser at unge er mye dårligere fysisk aktive enn for bare noen år siden og det kan være bekymringsfullt. Det viser at flere og flere tenker mindre på helsen med de statestikkene som kommer frem. Både korleis folk spiser og korleis de beveger seg viser i denne artikkelen at er skrekkelig dårlig. Alt det som kommer frem i dette innlegget viser at det er mye som burde ha endret seg for at de enkelte både får lenger levetid og bedre dagligliv. Når de starter i artikkelen med at ”undersøkelser viser at 15 åringer nå er mer stillesittend enn både voksne og gammle” så får du fort en støkk i deg. Du tenker gennerelt at eldre mennesker går lette turer og beveger seg minimalt, men når de kommer frem at ungdommer på 15 år beveger sge mindre enn de eldre må de fleste forstå at dette er veldig alvorlig. En kropp som ikke får nokk bevegelse kan de gå gale med og levestanderen går mye mer ned med årene viss dette fortsetter på den måten. Derfor er denne rtikkelen bekymringsfull. At det er så mye som viser at flere unge 15 åringer beveger seg og ikke tenker på helsen ut i fra statestikkene er helsefarlig.

  Det som kan gjøres for å snu denne trender er for de første å skrive om det. Med en sånnen artikkelen burde de fleste reagere og jalefall de 15 åringene og de som lever som denne artikkelen beskriver. De bør se kor farlikt dei faktisk lever og bør så fort som mulig begynne å bevege seg meir. Det er mykje som kan gjøres for å endre dette. Både foreldre og mennekser rundt bør få litt gang i barna og holde de aktive. Barn lærer av foreldrene og ser opp til foreldrene og på denne måten kan foreldrene ta tak med å igjenn bevege seg mer enn di gjør. Da kan det være at flere unge ser at foreldrene gjør det og igjen gjør de selv. Det er mye opp til de enkelte for at de skal gjøre noko. De bør innse kor farlikt å ikke bevege seg kan gjøre med deg selv.

  Det som er possitivt med artikkelen er at de viser så harde statestikker at de fleste burde reagere på det som står. Folk som er overvektige og ikkje trener bør se gjennom denne artikkelen at de kan gå hardt utover både levetiden, indre organer og det meste viss du ikke beveger deg og på den måten ta tak i det og gjøre noe med det. Men det er jo ikke bare negativt med denne artikkelen det viser jo og at røyking har gått ned men er ertsattet med snus noe som ikke er bra men bedre en røyk. Alt i alt er det en bra artikkelen som går rett på sak. Med hjelp av flere av disse artikklene burde folk ta tak i kvardagen og endre desse statestikkene til noe bedre.

  Svar
 25. Siv Åshild

   /  mars 27, 2012

  Denne artikkelen er først og fremst bekymringsfull ettersom det er fakta. I dag er det 15 åringer som er lite aktive og som det sies i artikkelen er 15 åringen mindre aktive en 85 åringer. Dette er skremmende ettersom ungdommer helst bør ha mer energi enn 85 åringer flest. At 15 åringer bruker 70 % av våkentiden på stillesittende aktivitet er også skremmende. Det går en del tid på skole, men tenk på hvor mye av dagen som blir brukt til å se tv eller bruke internett? Dette er for gale. Tallet på sykdom har også gått opp og dette er en dårlig ”trend” om man kan kalle det for det. For å snu denne trenden må ungdom begynne å mosjonere mer, bli litt mer aktiv i hverdagen. Det kan være så enkelt som å gå til en kamerat slik at mosjonsnivået går opp og man vil da ha en mer aktiv hverdag. Å spille fotball i ballbingen med venner kan være god hjelp. Dette er både sosialt og aktivt. Foreldre kan være med på og ”hjelpe” ungdommen med å mosjonere. Unngå å være lite aktive selv kan bidra til at ungdommen ikke gjør det like mye. For ungdommer i dag tror jeg at latskap er grunnen til for mye stillesittende aktivitet. Det som kan være positivt med denne artikkelen er at vi får vite hvordan det har utviklet seg og at det kan være en slags vekker for ungdommen og andre generelt. Det er viktig å være oppdatert og en slik artikkel kan bidra til å bedre situasjonen. Jeg håper artikkelen leses av mange og deles slik at folk forstår at å være aktiv er viktig som ung, det bidrar til bedre helse og bedre livskvalitet. I skole kan det for eksempel bli strengere med tanke på hvor lett folk skal få slippe å ha gym. Det kan bli mer aktivering og høyere mosjonsnivå i den sammenhenge. En annen ting som er positivt i denne artikkelen er at antall røykere har gått ned. Mens mange unge bruker snus er dette fremdeles bedre enn at ungdommen røyker, dette går både utover deg selv og andre mens snuser bare er skadelig for deg selv.

  Svar
 26. Tonje

   /  mars 27, 2012

  Hvorfor er denne artikkelen bekymringsfull?
  Denne artikkelen er bekymringsfull fordi den viser en utrolig negativ trend blant norske ungdommer. Det er skremmende å se at norske 15 åringer er mindre aktive enn aldersgruppen 65-85 år, og at 70 % av tiden man er våken blir brukt på stillesittende aktiviteter. Dette viser at dagens ungdom viser lite interesse for fysisk aktivitet og velger heller å sitte inne med tv og data. Å være så lite fysisk aktiv vil få store negative konsekvenser for helsa til disse ungdommene, og mange vil kanskje få flere plager knyttet til dette senere i livet. Man blir mer utsatt for hjerte og karsykdommer i tillegg til diabetes type 2. Dette er ikke noe vi ønsker for den fremtidige generasjonen, der en skremmende stor del blir avhengige av trygdeordninger på grunn av slike plager.
  Hva kan gjøres for å snu denne trenden?
  Her har foreldrene et veldig stort ansvar. Fra barna er små er det viktig å skape gode holdninger til mosjon, fysisk aktivitet og også riktig kosthold. Dersom man lærer i ung alder viktigheten med å være i aktivitet vil man ta med seg dette videre, og forhåpentligvis fortsette å være aktiv når man blir eldre. Foreldre må også sette grenser og regler i forhold til tv-titting og dataspill. Man bør også bli flinkere i skolene til å oppfordre til aktivitet, og kanskje ha noen aktivitetstimer utenom gymtimene, slik de har gjort på Bryne barneskole. Man bør også ha god opplæring i riktig kosthold og kanskje også tilby sunne matvalg i skolen.
  Hva er positivt med artikkelen?
  Artikkelen viser at selv om vi har blitt mindre aktive, har vi blitt mer bevisste på matvalgene. Det kommer frem at vi spiser mer grønnsaker enn før, og i tillegg velger vi lettere alternativ når vi kjøper matvarer. Artikkelen viser også høy forventet levealder i landet, og også at flere og flere kutter røyken. På den andre siden ser vi en økning i snusforbruket selv om røykingen går ned, dette er selvsagt ikke ønskelig men fortsatt ikke like skadelig som å røyke. Artikkelen viser også at sykehusoppholdene blir kortere og kortere, i tillegg til at sjansen for å overleve tykktarmkreft har blitt betraktelig større.

  Svar
 27. Kassi

   /  mars 27, 2012

  Denne artikkelen er jo særdeles bekymringsfull nettopp fordi det er disse 15 åringene som skal føre den neste generasjonen videre. Disse 15 åringene har gjerne småsøsken eller andre venner som ser på denne late, stillesittende 15 åringen, og har denne personen som sitt forbilde. Viss da denne 15 åringen fortsetter på denne måten, så viderefører denne 15 åringen den dårlige umoralen videre til neste generasjon. Tenk om vi da om 20 år har en gjeng med 35 åringer som ikke klarer å gå opp trappa uten å begynne å svette eller sliter med å gjøre selv de enkleste ting i hverdagen, hvordan kommer samfunnet vårs til å se ut da? På en annen side så får i hvert fall fysioterapeuter, kiropraktorer og leger mange flere kunder fordi en stor del av befolkningen sliter med ryggproblemer og lignende. Mange barn har idretter de er en del av, men istedenfor å la barna gå eller sykle til treninga, så kjører foreldrene de til trening for å være «snille». Det er greit en gang iblant, men fortsetter foreldre og lignende å kjøre barna til selv de minste ting, så ser jo barna det som normalt og fortsetter med det selv som voksne.
  Selv blant oss er det ungdommer som bor 5 minutt ifra jobben eller skolen sin som tenker «arh hvorfor gå eller sykle når man kan kjøre?». Dette begynner å bli mer og mer utbredt, og det kommer nok bare til å bli flere nye ungdommer som får lappen, som får denne tankegangen. Slike korte gå avstander kan nok bli mer og mer utbredt blant disse late 15 åringene som ikke klarer å holde seg i like god form som pensjonister en gang.

  Men det er heldigvis tiltak som er satt i gang av flere bedrifter og yrker i arbeidslivet for at arbeidere skal holde seg i god form. Noen plasser har de en maksimal vekt skala, hvor viss de er over et bestemt antall kg så får de ikke jobbe der. Andre har også egne treningsstudio der arbeiderne får trene gratis eller betaler en lav sum i året for å kunne trene der. Bedrifter rundt omkring har også bedriftslag i for eksempel fotball, sykkelritt eller lignende hvor arbeiderne kan oppleve felleskap og en nytelse for å trene for å ha god helse. Men til tross for at det er visse tiltak som er satt i gang så fortsetter vi å bli latere, og dette til tross for alle advarslene om fedme og hva det kan føre til. Vi kan snu trenden ved at det blir lagt mer aktivitet i skolene helt fra barneskolen, slik at det blir mer populært og vanlig blant barn og ungdom.
  Men det som er bra med denne artikkelen er jo at vi er oppmerksom på at dette skjer, og at vi har lyst til å gjøre noe med det.

  Svar
 28. Astrid

   /  mars 27, 2012

  Denne artikkelen er bekymringsfull med tanken på at pensjonistene er mer i fysisk aktivitet enn unge. Hvordan vil landet vårt bli om denne trenden fortsetter? Samfunnet vil bli rammet med mer sykdom, sykemeldinger, mer psykiske sykdommer på de som faktisk er i aktivitet som må ta all jobben for de som ikke kommer osv. Det som er skremmende er faktisk talt hvor lite som kreves for å være i fysisk aktivitet, og ikke en gang dette blir oppfylt. 30 min av en dag er ikke mye å kreve. Det som må til for å snu denne trenden er å starte tidlig med å være i aktivitet. Jeg tror at du bringer videre det du lærer fra barndommen. Så den generasjonen som er mye i fysisk aktivitet må bringe dette videre til neste generasjon. Selvsagt letter sagt enn gjort. Men foreldre må være med barna i tidlig alder på aktiviteter, la dem sykle til skolen, la dem gå til venner ikke kjør rundt på dem. Skolen må få mer fysisk aktivitet inn i læreplanen. Fysisk aktivitet er vi alle avhengig av for at helsen skal være på topp, samfunnet trenger det og vi som mennesket trenger det, hvorfor ikke prioritere mer fysisk aktivitet da når alle vinner på det? Men det som er viktig med denne aktiviteten for at folk ikke skal falle av, er at den må være tilpasset alle, alle må få tilfredsstilt deres behov, og legges opp slik at alle kan mestre. Vi må få folk til å begynne mer i idretten fra de er små slik at de er oppvokst med idrett og fått aktivitet helt siden de er små. Breddeidrett er et stikkord som må til for at dette skal fungere, vi må ikke la folk falle av. For å se på den positive siden i denne artikkelen så er det jo veldig positivt at de gamle pensjonistene som trenger det som mest, som kanskje er mest utsatt for sykdommer er i god fysisk aktivitet. Det er også mye mindre som røyker i dag enn det var før. Dette gjør jo at det er mindre passive røykere og mindre blir utsatt for hjerte og karsykdommer som skyldes dette. Vi spiser også mer grønnsaker og sukkernivået er på veg ned, dette er positiv med tanke på kosthold og livsstil.
  Men altså det som jeg tror må til for å snu denne skremmende statistikken er å få barn i aktivitet/idrett så tidlig som mulig og få innført mer fysisk aktivitet på skole der breddeidrett er et nøkkelord.

  Svar
 29. Dette er Randi Oslands kommentar:Denne artikelen er veldig bekymringsfull fordi de viser at samfunnet har utvikler seg mye den siste tiden. Slik vi leser og forstår her er det skremmende å se at en 75 åring beveger seg mer enn en 15 åring. Ungdommen skal jo ut i verden og oppleve ting å skape gode minner, mens en 75 åring nærmer seg mer døden enn starten på et liv. Når jeg leser at ungdommen bruker opp til flere timer på data, tv og spill for jeg vondt inni meg! Tenkt å bruke så mye tid på tv istedenfor å møter venner i ”bingen” å sparke fotball osv. Eller gjøre mye mer viktigere ting en sitte på pc og foran tv.

  Barn og ungdom har blitt alt for utskjemte! De fleste får bil, billappen og penger til reiser, klær osv. Selv må de ta lite ansvar, å får alt de trenger av foreldrene. Mor lager matpakke til skole, lager middag, rydder rommet å sørger for at vi har de rette bøkene med til skole dagen. Jeg mener foreldrene har et stort ansvar å må forlange litt av barna sine, gi dem plikter. De er med på å sosialisere barna å gi dem en peke pinne på hvordan livet og ting skal. Ved å gi dem alt, lærer dem ikke hvordan det virkelige livet er. Og de er bare med på å gjøre deres egne barn late, som igjen kan føre til fedme. Mange ungdom gidde ikke gjør lekser, sitter oppe hele natten og spiller og kommer på skolen trøtt. Hvor lett er det å lære noe på skolen da, å holde fokus en hel skole dag? Å en blir sliten utover dagen, å orker ikke å trene eller komme seg ut å få frisk luft. DE setter seg heller ned på sofaen foran tv og ”chiller”. Og slik er de inne i en ond sirkel.

  Det som er positivt med denne artikelen er jo at de eldre tross sin høye alder er mye i aktivitet. Og det er positiv og bra og gjør at levealderen blir høyere, men de nytter lite med aktive beste foreldre når, barnebarna selv ikke vil bli så gamle for dere dårlige vane. At røykingen har gått ned er og veldig positivt ved å røke skader du ikke bare deg selv men og andre i forhold til om en snuser.

  Svar
 30. Runa Lise

   /  mars 27, 2012

  Når du leser denne rapporten får den deg til å tenke. Det er først når man ser tallene svart på hvitt at øynene blir sperret opp. Tallene gir oss en pekepinn på hvilket forhold vi nordmenn har til fysisk aktivitet og helse. Det viser at barn og unge bruker kroppen sin mindre enn en 80-åring. For oss som går på idrettslinjen og alltid har vært glad i å bruke kroppen kan dette være vanskelig å forstå. Sannheten er likevel det rapporten viser. Bare på få år har mye forandret seg. Da vi var barn (rundt 10 år) var det ikke snakk om noe mobiltelefon og i hvert fall ikke datamaskin på rommet. Når vi ser på dagens 10åringer får de lov til stadig mer og begrensninger finnes ikke. De har mobiltelefon, tv, data på rommet, gamebox og playstation. Foreldrene kjører de på skole og trening. Dagens barn får fra de blir født av sydd pute under armene. Det er ikke rart barn blir inaktive når de får drive på med det de vil og i tillegg blir oppdratt til at det er greit. Her synes jeg først og fremst foreldrene har et ansvar. Det er viktig at de helt fra starten av oppmuntrer barna til å bruke kroppen og får skapt gode holdninger når det gjelder aktivitet. Jeg tror det er viktig at foreldre er strenge og bestemte på dette allerede i fra starten av oppdragelsen. Det er vanskelig å endre disse holdningene etter hvert. Skolen må også engasjere seg i å få barna i aktivitet og da gjerne få inn flere gymøkter. Ekspertene sier at en går på skole for å lære matte,norsk, engelsk(teori), men når en leser slike rapporter som dette så ser en at det er det vel så viktig at en lærer om kropp og helse. Det er utrolig viktig både for enkelt individet og samfunnet ellers at flest mulig holder seg i aktivitet. På lengre sikt vil samfunnet få en samfunns økonomisk gevinst dersom flere holder seg i aktivitet. Mindre sykefravær, sykemeldinger og overskudd blant befolkningen. Aktiviteten og idretten må også legge til rette for alle barn og unge for å kunne snu en slik trend. Opplegget må ikke være for ensformig. Det bør være kreativt og motiverende for få folk flest med. Samfunnet generelt må bli flinkere til å bygge opp slik at det er tilrettelagt for alle og ikke bare de beste.

  I rapporten ser vi at færre røyker nå enn før. Noe som er kjempe bra. Noe av grunnen til dette er blant annet at samfunnet har gått skikkelig inn for det og tatt utviklingen på alvor. Tiltak som er gjort mot røyk bør også brukes når det gjelder fysisk aktivitet da vi ser hvilken retning det er på vei mot. Vi må få nordmenn til å se viktigheten av fysisk aktivitet og gjøre folk bevisste på det. Nøkkelen for å løse dette ligger blant annet hos foreldre, idretten og staten.

  Svar
 31. Her var det mange gode refleksjoner og betraktninger! Godt jobba folkens! Meget interessant det dere mener om grenser og foreldreansvar. At hver elev produserer i snitt 453 meningsfulle ord i ei økt uten lærer er imponerende, dette tyder på god indre justis, bra folkens!

  Svar
 32. Christopher H. Forsmo

   /  september 27, 2012

  Det er mange av barna rundt om i Norge som bare snakker om ”gaming”, alkohol, røyk og snus. Det verste av alt er at mange gjør dette daglig, utenom alkoholen. ”Gaming” har utbredt seg veldig, og mange har i hvert fall et par timer til dagen, eller så spiller de hele helgene og nettene.
  Alkoholen er helgens høydepunkt, deretter røyk og snus. Jeg snuser kanskje selv, men en tabbe av meg å begynne.
  Denne utviklingen er bekymringsfull, og de fleste sitter på rumpen foran fjernsynet eller datamaskinen. Den eneste gangen ungdommene beveger seg ut er når de enten skal på skole eller ta seg en røyk. De ødelegger seg selv, men en stor grunn til at de begynner er at det er veldig lett å få tak i og noen tror det er tøft.
  Det er kanskje vanskelig å snu denne trenden med å bare si hvor farlig det er, fordi folk slutter ikke bare noen sier stopp. Det som kan gjøres kan være at foreldrene må ta ansvar og hjelpe dem med å slutte. Kanskje gi dem bonuser? Det kommer jo helt an på hva de liker og ikke. Akkurat det samme kan du gjøre med dem som sitter inne, send de på trening. Om det er fotball, håndball eller noe annet, spiller ingen rolle. Bare de har litt interesse for idretten.
  Det positive i artikkelen er at de kan gjøre folk mer ”OBS!” på hva de egentlig holder på med, og kanskje artikkelen kan være en faktor for å få folk til å slutte? Heller kom dere ut, hold dere i aktivitet og ha det gøy. Da setter du pris på livet.

  Svar
 33. Geggi Aasen

   /  februar 23, 2016

  Hvorfor er denne artikkelen bekymringsfull? Artikkelen er bekymringsfull, siden de som er unge å spreke, er mindre aktive enn de som er gamle og slitne. Det burde vært motsatt. De som er unge og som er vår fremtid, bør være spreke og ta vare på sin egen kropp og helse. De som er gamle, er gamle av en grunn. De har levd 60-70 år og holdt seg gående og har gjort jobben sin for samfunnet. Det er deres tur til å sitte seg på ræva, se en film, spise chips å ta seg en snus. Artikkelen er også bekymringsfull, siden flere og flere sliter med fedme, og det øker antallet av mennesker som får hjerte-kar sykdommen diabetes type 2.

  Hva kan gjøres for å snu denne trenden?

  Hva er positivt med artikkelen? Det som er positivt med artikkelen er at dette kan være en «wake up call» til det unge folket i Norge. Jeg hadde vært flau over meg selv, hvis jeg visste at bestefaren min på 70 er mer aktiv enn meg selv på 18 år. Kanskje det unge folket tar dette til seg og begynner å tenke mer på sin egen kropp og helse. Ungdommen er ikke smarte nok idag til å tenke på at de gjør ikke er bra, før det eventuelt skjærer seg. Jeg skal ikke dra hele det unge norske folket under en kam, men det er får mange som ikke tenker på sin egen helse og kropp. Derfor kan denne artikkelen være bra.

  Svar
 34. lene ree thiemer

   /  februar 23, 2016

  jeg synes det er veldig skremmende at det har utviklet seg slik det har gjort. det står at vi spiser mer grønnsaker, drikker mindre helmelk, vi røyker mindre og sukkernivået er på vei ned, men det vil ikke ha noen helsegevinster om du bare gjør sittestillende aktivitet i løpet av dagen. når barn bor hjemme synes jeg at foreldrene må være med på å ta del i aktiviteten. foreldrene kan ikke bare si «gå ut å finn på noe», men heller få barna med på å planlegge en tur ut hvor de kan ta med god mat og drikke. da vil hele familien være i aktivitet og det vil i tillegg skape gode bånd i familien. foreldre bør også være gode forbilder for barna, og da med både mat og aktivitet. det trenger ikke være forbilde med treningsenter og dietter, men bare det å gå et par turer i uka og ordentlig middag hver dag. jeg tror at viss foreldre klarer å innvolvere seg og ikke bare legge ansvaret på barna selv, kan fedme blant barn reduseres. foreldre bør også ha klare bestemmelser at brus, snop og chips hører til i helgene.
  det er positivt at budskapet kommer frem slik at folk blir informert om hvor alvorlig det har blitt, slik at vi alle kan prøve å aktivere flere unge og redusere fedme.

  Svar
 35. Anne Braut

   /  februar 23, 2016

  Jeg synes dette er svært bekymringsfullt. Selvfølgelig er det bekymringsfullt at 15-åringer sitter mer stille enn gamle folk, det er jo ikke slik det skal være!? Greit nok at vi røyker mindre og lever lengre, men hvor lenge varer det viss vi fortsetter med denne trenden? Flere får helseplager som f. eks. vondt i rygg og nakke, mentale helseproblemer, flere sykemelder seg, flere navere, og dermed alså mye færre folk i arbeid. Dette vil koste samfunnet dyrt. Jeg mener at foreldrene til barna har mye av ansvaret for å få barna i aktivitet. Jeg vet at det er flere som har regler for hvor lenge de får «game», se på tv osv. Dette synes jeg er veldig smart, alle burde hatt en form for begrensninger når det gjelder tv, pc, nettbrett osv. Alle disse elektroniske dupedittene gjør det vanskeligere for dagens ungdom å finne på andre ting når de kjeder seg. Slik var det jo ikke før i tiden, da hadde de ikke alt dette, og var nesten nødt til å finne på andre aktiviteter, og der du da kanskje er mer i bevegelse.
  Det kan også være lurt å for eksempel legge flere timer med fysisk aktivitet inn i skolen.
  Det som er positivt med denne artikkelen er at det blir rettet oppmerksomhet rundt akkurat dette, og kanskje at flere foreldre får øynene opp for hvordan ting er blitt.

  Svar
 36. Åste

   /  februar 23, 2016

  Det at 15-åringer sitter mer stille enn pensjonister er svært bekymringsfullt. Dette kan føre til at unge mennesker utvikler en rekke med livsstilssykdommer, både som unge og når de blir eldre. At unge sitter mye stille, gjenspeiler samfunnet vårt generelt veldig mye. Teknologien og samfunnet er i dag utviklet slik at ting skal bli lettest mulig for oss og at vi skal gjøre minst mulig. Unge i dag går på skolen, før de kommer hjem og setter seg i sofaen – og blir der. Vell og merke så har mange unge i dag ulike aktiviteter de deltar på, men både før og denne aktiviteten så tilbringer de tiden i sofaen. Mobil, PC og nettbrett har mye av skylden for inaktive ungdommer. I stedet for å gå ut å være med venner, så sitter de å snakker med hverandre gjennom hver sin mobil. Denne inaktive trenden begynner allerede blant barn i dag. De klatrer ikke lenger i trær, er ute å leker i gata eller spiller fotball utenom organisert trening. I stedet for så sitter de inne foran TV’en og med en mobil eller et nettbrett i hånda. Med disse vanene så er det ikke rart at de 15-åringer er så stillesittende. I tillegg så går også denne stillesittingen og bruken av teknologi utover familielivet. Foreldre er ikke noe bedre enn de unge, og bruker mye av tiden sin på nettbrett og lignende, i stedet for å finne på noe sammen med familien sin. Dermed oppmuntrer de indirekte barn og unge og signaliserer at det er greit å sitte å bruke så mye tid på teknologisk utstyr.
  Likevel så ser vi den dag i dag at den generelle helsen i Norge er bedre enn noen gang. Den forventede levealderen har aldri vært høyere, antall som røyker har godt betraktelig ned og folk er generelt mer friske.

  Svar
 37. Tonje

   /  februar 23, 2016

  Det er skremmende å se at 15 åringer er mer stillesittende enn det godt voksne i alderen 60-80 er. Undersøkelser viser at en gjennomsnittlig 15-åring bruker 70% av tiden han er våken til å sitte i ro, noe som for meg er veldig overraskende. For mye stillesitting og for lite aktivitet øker sjansen for å utvikle sykdommer som diabetes type 2 eller hjerte- og karsykdommer. Denne utviklingen kan også føre til at levestandarden (både fysisk og psykisk) går ned, at folk må pensjoneres tidligere og at stadig flere og flere må sykemeldes. Det er for meg ganske merkelig å tenke på at en ungdom i gjennomsnitt sitter så mye på rumpa, når det finnes en haug med kjekke fritidsaktivitet en kan delta i, og at vi har mulighet til å bevege oss mye i så fine naturomgivelser. Tilbudene er i alle fall tilstede, men det som kanskje kan gjøres for å snu denne trenden kan være å legge inn mer fysisk aktivitet i skolen, f.eks. 1 time felles aktivitet daglig for alle skoleelever. Dette vil kanskje også være med på å motivere elevene til å drive aktiviteter på fritiden, dersom opplegget på skolen er interessant og fengende. For å snu denne utviklingen er det ikke slik at alle må starte organisert idrett. Å være ute å leke med venner, sykle til skolen istedenfor å bli kjørt av foreldre og generelt bevege seg mer vil gi en positiv effekt. Her kan foreldre, venner og andre være med å påvirke barn og ungdom sine vaner, ved å legge inn forbud på enkelte sittestillende aktiviteter og heller stimulere til bevegelse gjennom andre aktiviteter. Det som selvsagt er positivt med denne artikkelen er at antall røykere går ned, noe som har ført til færre dødsfall som har kommet av hjerte- og karsykdommer. I tillegg spiser vi mer frukt og grønt og mindre sukker enn tidligere.

  Svar
 38. Fredrik

   /  februar 23, 2016

  Det blir snakket om et veldig alvorlig problem i denne artikkelen. Det at flere å flere unge får diabetes type 2 kommer ikke som en bombe. Enormt mange unge helt nede i 10-årsalderen er avhengige av dataspill og liknende. Dette er et veldig stort problem, de er i mindre aktivitet å sitter mer stille i løpet av dagen. Disse ungene driver ikke lenger med tradisjonelle leker/aktiviteter slik som ungene gjorde før. Før var det veldig kjekt for ungene å komme seg ut å leke, klatre i trær og andre fysiske aktiviteter. Ungene hadde ikke engang tid til å komme inn å spise siden de hadde det så kjekt. Nå er dette snudd helt om i mange familier. Foreldrene klarer ikke få ungene vekk fra det elektroniske. Mange sitter inne hele dagene å spiller dataspill med forskjellige energidrikker og snacks som er veldig usunt for kroppen. Mangel på fysisk aktivitet og dårlige spisevaner har dannet et stort problem i Norge.
  Den fryktelige overskriften til artikkelen, skjærer i øynene mine. Det er fint at mange eldre er aktive, men det skal ikke være slik at en 80 år gammel mann skal være i mer aktivitet enn en 15-åring. Det finnes allerede enormt mange forskjellige tilbud til barn og unge innen fysisk aktiviteter som de kan drive med. Skolene kan innføre mer gym på skolen for å få ungene i mer fysisk aktivitet. Foreldrene må ta tak hjemme for å få ungene ut av huset og vekk fra dataskjermen. Ungene må bli mer lærte på skolen om hva som kommer til å skje viss de fortsetter med denne uvanen.

  Svar
 39. Marius

   /  februar 23, 2016

  En kan se mange negative sider i denne artikkelen når det kommer til fysisk helse og fysisk aktivitet. Det mest bekymringsfulle er nok at 15åringer sitter mer stille enn pensjonister. Faktisk bruker de 70% av tiden sin på å sitte stille. Dette er nok heller ikke så veldig overraskende. 15åringer sitter veldig mye på skolen. Når de kommer hjem gjør de kanskje noen lekser, spiser litt før de til slutt ser på TV og surfer på internett. Dersom man driver med idrett får man jo litt trening inn her, men de som ikke driver med idrett på fritiden kan bruke svært store deler av sin tid på å sitte. Når man sitter blir ikke musklene stimulert og sjansen for å få hjerte og karsykdommer samt andre plager og sykdommer vil øke. I tillegg vil livskvaliteten gå ned ved lite fysisk aktivitet.

  Det som kanskje er noe overraskende er at ungdom (15år) sitter mer stille enn voksne. Mange voksne driver med sittestillende jobber, og bare 20% oppfyller helsedirektoratets anbefaling om 30minutters moderat fysisk aktivitet daglig. Dette er ekstremt svakt, men noe som kanskje er mer bekymringsverdig er at mange 15åringer er hakket under her igjen.
  Det er likevel viktig å understreke at mange ungdommer driver mye med fysisk aktivitet. Likevel er det svært store forskjeller. Noen driver ikke med fysisk aktivitet i det hele tatt utenom i gymmen på skolen. Andre derimot kan være en del av et idrettslag eller lignende og driver dermed mye trening.

  En kan se at samfunnet er bygget opp rundt det å sitte stille å arbeide og ikke rundt fysisk aktivitet. Skolen og arbeidsplasser burde derfor legge inn mer fysisk aktivitet, og dette gjelder spesielt folk som jobber på kontor. Arbeidsgivere burde legge inn noen avbrekk der man får strukket litt beina og beveget seg litt. 5minutt per time er en pekepinn. Dette tror jeg hadde gjort en stor forskjell både på helse, men også økonomi. Selv om man i prinsippet hadde mistet noen minutter på disse pausene, så hadde man vunnet mye på at folk hadde hatt bedre helse og dermed hadde hatt færre sykedager. I tillegg tror jeg mange hadde jobbet mer effektivt ettersom de ikke slet seg ut i mange timer før de til slutt får en pause midt på dagen. De fleste trenger en del pauser (slik at arbeidet blir intervallpreget) for å få størst mulig effektivitet. Man ser blant annet at mange sitter mye på Facebook og lignende i arbeidstiden, noe som er svært negativt. Disse pausene kunne kanskje ha hamlet opp med noe av dette. En lenger pause på 20minutter med påbudt fysisk aktivitet i arbeidstid og på skolen hver dag, kunne hatt store helsegevinster.

  Det positive med artikkelen er at en ser at antall røykere går ned. Denne trenden har fortsatt nedover noe som er svært gledelig. Røyk er svært helseskadelig og jo færre som røyker jo bedre. I tillegg drikker man mindre helmelk og sukker inntaket holder på å gå nedover. Man har fortsatt en lang vei å gå, men tendensen er positiv. I tillegg viser det seg at forventet levealder stiger.

  Svar
 40. Frette

   /  februar 23, 2016

  Artikkelen viser en skummel utvikling for ungdommer, slik som det er idag så blir det bare værre og værre, «ipadgenrasjoen» blir de yngre kalt. Jeg trodde min generasjon (1997) var fæl, men nå har det gått veldig langt. Da jeg var liten klatret vi i trær og sparket fotball i ballbingene, vi tilbrakte så mye tid i bingene at nettene, kunstgresset og til og med veggene ble slitne og ødelagte, nå sitter ungene med hver sin ipad og ser serier på netflix etc. Netflix kommer ofte sammen med noe smågodt, da kommer bilde om helse fram sterkere, ikke bare sitter man inne og ser, men man spiser også usunt. Fedme og Diabetes type 2 har da veldig mye større sjanse til å ramme personer i disse tilfellene. Jeg leste en kommentar oppfor som sa at foreldrene hadde mye av skylden, men det er ikke så lett for dem når «alle» får ipad, playstation etc. Selvfølgelig spiller mulighetene til teknologi en viktig rolle oppi dette, eks: hvis man er lei av å spille fifa så setter man på serie/film, det er en ting som gjør det lettere for folk å sitte inne «hele» dagen, for de har underholdning i alle former. Igjen, da jeg var liten sprang vi rundt å lekte mye forskjelling, men gameboyen med pokemon preget mye av tiden vårs, men når vi hadde sittet så og så lenge så ble vi leie eller ble fortalt at vi måtte komme oss ut, og da gjorde vi det. Så ja foreldre har en rolle, men ungdommen bør opplyses i tillegg, for det er vanskelig å gå ut fra en slik trend. Å innføre lørdagsgodt er en veldig god ide, både økonomisk og helsemessig, samtidig å redusere timer foran tven vil hjelpe til å redusere tiden de bruker med å bare sitte. Foreldre kan og samarbeide og prate med hverandre slik at de avtaler at alle ungene får «tv forbud» samtidig slik at de kan gå ut å spille fotball e.l sammen. Og etterhvert vil jeg tro det skaper vaner og gjør det av seg selv og tar det med seg videre i livet. 15 årige spreke ungdommer som sitter mer inne i ro en pensjonister er uakseptabelt.

  Svar
 41. Jarle Mongs beste elev

   /  februar 23, 2016

  Jeg ser på dette som en bekymringsfull artikkel, ettersom det gir en pekepinn på hva slags retning denne generasjonen faktisk er i vei med å ta. Her har pensjonistene hatt en oppvekst med mye større mengder fysisk aktivitet, arbeid o.l. Noe som har blitt en del av deres liv og som de har tatt med seg videre. Mens dagens 15 åringer, kommer inn i en tidsalder der teknologi er revolusjonert og nye hobbyer har oppstått. Jeg mener det blir feil å gi 15 åringer skyld for deres såkalte «latskap», att dem har kommet inn i ett samfunn og i en tid der teknologi, dataspill etc har blitt en så stor ting er ikke deres feil. Det kommer til å fortsette å vokse i den retningen. Det må legges ett større ansvar hos foreldrene fra barnas tidlige alder. Få fram de gode tingene av å være ute i natur og leve ett godt og sunt liv. Alt starter hos foreldrene som er barnas første forbilder. Så kanskje den negative trenden, heller er foreldrenes skyld? Har foreldrenes latskap kanskje blitt smittet over på barna? Men istedet for å legge skylden på noen, er forebygging av bruk av alkohol, røyk og snus og generelt ett ett usunt liv viktig. Vekser ett barn opp i ett hus fylt med disse utingene, skal man ikke se bort ifra att eplet ikke faller langt ifra stammen, og barnet får det samme synet på livet og tar i bruk usunne midler som nettop røyk/snus/alkohol og livskvaliteten blir dårligere. Vist trenden skal i det hele tatt bli snudd, mener jeg klart att det starter hos foreldrene, som er barnas første rollemodeller og er tettest på barna. Ta dem med uti naturen og vis hva naturen har å by på. Oppmuntre til fysisk aktivitet og ikke minst gi dem ett sunt og godt kosthold som senere vil resultere i ett mye sunnere liv på sikt. Man skal ikke se bort ifra att disse barna vil være nesten like sunne og aktive når de er fylte 15 år, som en 60 åring den dag idag. Om ikke mer!

  Svar
 42. Alexander

   /  februar 23, 2016

  Denne artikkelen er bekymringsfull siden det hevdes at 15 åringer sitter mer stille en pensjonister. Ungdommer i dag velger å sitte inne å spille dataspill, se på tv osv. istedenfor å gå ut med venner. De velger vekk fysisk aktivt. Dersom dette fortsetter vil den forventet levealderen i Norge gå kraftig ned, fysisk aktivitet bedrer livskvaliteten og helsen som er viktig for å få et godt og lang liv. Det som kan gjøres for å snu denne trenden er å innføre mer fysisk aktivitet i skoletiden. Da tvinges elevene til å holde seg i aktivitet. Foreldrene har også et ansvar for at barna får komme seg i aktivitet, det kan være en tur i fjellet, skitur osv. Det som er positivt er at det mye mindre røyking nå en det var for 20-30 år siden. Sammen med bedre behandling har dette ført til en dramatisk nedgang av antall folk som har dødd av hjerte og karsykdom. Vi har også et bedre kosthold nå enn det de gjorde for 30 år siden, vi spiser mer frukt og grønt og mindre sukker.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: