Når det koster å stå for noe


I rundskriv1-4/2011 innskrenket helsedepartementet reservasjonsretten for allmennleger med fastlegeansvar i norske kommuner. Byrådsleder i Bergen Monica Mæland sier at «hvis man er fastlege, må man være fastlege for alle.Hvis man ikke kan gi alle pasienter like god behandling, bør man finne noe annet å gjøre enn å være fastlege». Hennes rådgiver Haakon Thuestad utdyper vurderingen: «Man kan ikke behandle pasientene ut fra sin religiøse overbevisning». Den 34 år gamle praksis som går ut på at leger seg imellom finner smidige løsninger som ivaretar abortmotstandernes samvittighet skal erstattes med ensretting. Ap Anne Grete Strøm Eriksen viser liten vilje til fleksibilitet og imøtekommenhet i forhold til viktige verdispørsmål for mange mennesker.

Gjør som vi sier!

Fastlege Eilif Haaland fremhever samvittigheten som et gode hos helsepersonell, videre sier Haaland at det er et alvorlig samfunnsanliggende dersom legers samvittighet så og si blir utmeldt av debatten. Høyres Julie Brødtorp beskylder Haaland  for å være egoistisk. Hun begrunner dette med at Haaland setter sin egen samvittighet over hensynet til pasientene.

Dagens helt, Eilif Haaland

La oss se nærmere på denne påstanden. En lege som reserverer seg mot provosert abort og assistert befruktning av lesbiske anklages for å være en egoist. La oss se litt i menneskerettighetserklæringen som Norge alltid har vært en forkjemper for. Allerede i artikkel nr 1 sier erklæringen at «alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.Når Brødtorp kaller mennesker som tydeligvis har andre samvittigehtskvaler enn seg selv egoister, er dette i brorskapets ånd? I artikkel nr 3 står det klart at enhver har rett til liv. Et foster i 12 uke har ben, fingrer, nese og ører. Det er 5-5.5 cm stort. Dette bekreftes av avdelingsoverlege Bo Sultan ved kvinneklinikken i Fredrikstad. Skal leger som definerer dette som liv og ikke en celleklump kalles egoister fordi de etter deres definisjon nekter å frata et menneskets rett til livet? Professorene i allmennmedisin Edvin Schei og Eivind Meland sier følgende om abort: Ingen har kunnet fremføre argumenter som på tvingende måte tilsier at abort er etisk uproblematisk, for eksempel ved å vise til kvalitative forskjeller mellom et foster og et nyfødt barn. Når professorer innen fagfeltet klart sier at abort ikke er etisk uproblematisk er det da riktig av staten og tvinge gjennom sitt syn i dette verdispørsmålet og dermed frata leger som ikke ender på samme svar retten til å reservere seg?

Et foster i 12 uke. Liv sier noen, celleklump sier andre.

Barnekonvensjonens artikkel 7 sier noe om barnets rett til identitet. Alle barne har rett til å vite om sitt biologiske opphav så fremt dette er mulig. Er det slik at leger som handler i samsvar med FN barnekonvensjon skal kalles egoister? Haaland får støtte fra fastlege Elisabeth Swensen som selv henviser til abort, hun er helt enig i at samvittigheten hos helsepersonell er et gode. Swensen mener at Haaland faktisk fremstår som pragmatisk. Haaland burde kanskje i ytterste konsekvens si til sine pasienter at abort ikke er et alternativ for dem sier Swensen. Swensen understreker at Haaland opererer med pramatissme og i respekt mot det lovverket som faktisk gjelder. Fastlege i Edland Gunnar Grøstad Johnson sier at leger i hverdagen løser disse utfordringene. Å henvise til andre leger er vanlig i norsk helsevesen sier han. Eilif Haaland får støtte fra sine egne men møter langt mindre forståelse fra politikerne. Politikere som vanligvis flagger toleranse og raushet fremstår i denne saken som intolerante . At politikerne ikke tar større hensyn til de som tenker annerledes rundt alvorlige verdi spørsmål er rett og slett skremmende!

Toleranse og mangfold er ikke alltid like ettertraktet

Eilif Haaland kan risikere å bli kontaktet av Bergen kommune med beskjed om at han ikke lenger får fungere som fastlege. Ved å fronte legers motstand mot å henvise til abort løper Haaland en betydelig risiko. Haaland forteller at aksjonen  for reservasjonsrett for fastleger får bred støtte fra andre leger. Han er skuffet over politikernes manglende vilje til å reflektere på et dypere etisk plan. Haaland er skeptisk til en totalitær tenkning som gir assosiasjoner til land vi ikke vil sammenligne oss med. Haaland frykter at legestanden blir redusert til funksjonærer for staten. Til slutt sier Haaland at han var nødt til å stå fram med navn da de skulle starte en aksjon for reservasjonsretten. Haaland sier at denne saken gjelder noe helt annet enn oss som privatpersoner. Eilif Haaland fremstår for meg som en slags hverdagshelt. I et samfunn der færre og færre står for noe, kjennes Haaland som et friskt pust. Å handle i tråd med sin egen samvittighet er langtfra alltid lett og ofte tar vi noe snarveier alle og enhver, nettopp derfor er Haaland et eksempel til etterfølgelse. Haaland er et menneske som står i en utfordrende situasjon. I den kampen han står i gir jeg ham uforbeholden støtte. Mot og gjennomføringskraft er idealer som trengs å bli løftet frem!

Vi mennesker trenger forbilder. Forbilder som inspirerer oss til å strekke oss litt lenger.

Med rundskrivet av 1-4/2011 fra helseministeren har norske kommuner nærmest blitt bedt om å sjekke hvilke leger som ikke henviser til abort. Veien mot et mer totalitært helsevesen ligger åpen. Dette blogginnlegget har hentet det meste av informasjonen fra Tarjei Giljes utmerkede kommentar i Velsignet Helg s 4 og 5, 18 februar.

Tarjei Gilje er journalist i Dagen.

Reklamer
Forrige innlegg
Legg igjen en kommentar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: