Oppgave 1 idrett og samfunn 30.9. Idrett og kjønnsroller


 I Norge har vi et kjønnsrollemønster. En kjønnsrolle defineres som den summen av forventninger som det knyttes til det å være gutt og mann, og til det å være jente og kvinne. Det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret står fortsatt sterkt i Norge. Det forventes at kvinnene har hovedansvar for barna de første leveårene, at de har hovedansvar for matlaging og renhold. Mennene har hovedansvar for den økonomiske forsørgingen. Dette gjør at det er langt flere kvinner enn menn som jobber deltid. Barn har tette bånd til mor de første leveår og det er derfor naturlig at mødrene har hovedansvar de første årene. Vasking og matlaging blir også naturlig å ha hovedansvar for siden kvinnen er hjemme store deler av dagen.

Grafen ovenfor viser at menn og kvinner er like aktive i alderen 16-24 år henholdsvis 33 og 31% driver med organisert idrett. Ialderen 25-44 år hvor de fleste stifter familie endrer dette seg. Langt færre kvinner forblir aktive. Dette er en konsekvens av kjønnsrollemønsteret kommentert ovenfor. Kvinner må trappe ned mens mennene fortsetter. Er dette rettferdig?

Diskuter denne problemstillingen. Kommentaren skal være på minst 100 ord.

Legg igjen en kommentar

38 kommentarer

 1. Sturla Braut

   /  september 30, 2011

  Rettferdig eller ikke, sånn har det blitt men det betyr ikke at der sånn det må være. Sånn for eksempel viss de er en kvinne i forholdet som er veldig aktiv og kansje proffesjonell i idretten så fins de jo unntak. Faren kan og være hjemme og passe på ungen mens hu driver med idrett, og det fins alltids barnehager og barnepassere som kan passe ungen. Så det kan jo være at de suns det er best sånn siden det er sånn det alltid har vert, at kvinnen er hjemme mens mannen er på jobb. Så jeg suns det kan gå begge veger viss de selv vill det sånn, så det er opp til dem.

  – Sturla

  Svar
 2. Anne kristin/ Iselin

   /  september 30, 2011

  I norge er det likestilling, så hvorfor skal damer være hjemme og passe unger, lage mat, mens mennene er aktive. kvinnene trenger også mosjon å trene og komme seg ut og få frisk luft og være sosiale. Menn burde bli flinkere ta seg enda mer tid til å lage mat og gjøre husarbeid og ta seg enda mer tid med barn, slik at flere kvinner kan satse enda mer på idretten.

  Svar
 3. Karen

   /  september 30, 2011

  Det at barna får ett tett bånd til mor de første leveårene betyr ikke at det er mest naturlig at mødrene i hjemmet skal forbli hjemme etter permisjonen. Fedrene har like mye ansvar for barna som det mødrene har. De bor under samme tak og har derfor sammen ansvar for både matlaging, vasking av hus og barna. Det bør deles likt mellom mann og kvinne slik at begge kan drive med organisert idrett. Så jeg mener at det absolutt ikke er rettferdig at kvinnene må trappe ned etter å ha fått unger, mens mennene fortsetter. Vi er er likestilte, og vi bør ikke gjøre forskjeller.

  Svar
 4. Shane

   /  september 30, 2011

  Om det er rettferdight eller ikke sånn er det og sånn kommer det til å være. Det har vert sånn i alle år. Dette er en tradisjon det er akkurat som Jul, hanukkah, påske, ramadan. Det ska ikke endres. Det kan få store konsekvenser. Ser du for deg ei dama så jobbe heila dagen der mannen e hjemma å ser på gode å onde dager? Hadde mye av verden vert sånn hadde det fått store konsekvenser. Akkurat som når Martin Luther utfordra paven. Kvinner burde være hjemma me barna og laga middag. En tradisjon som har vert i mange tusen år. Burde ikke bryddas!!!!

  Svar
 5. Hanne Brattetveit

   /  september 30, 2011

  Kvinner vil jeg si har et mye mer krevende liv mennene.
  Mens vi skal sitte hjemme og passe på ungene og vaske huset skal mennene gjøre akkurat som de vil. Som og spille fotball. Dette er helt feil!
  Mennene bør ta like mye ansvar for ungene og huset som damene gjør.
  Likestilling i Norge er mye mer modernisert nå, og mye forskjeller skal det ikke være!
  Nå kan fedre og ta pappa-permasjon slik at vi jenter også kan gjøre det vi vil, som og gå på jobb og spille fotball!

  Svar
 6. Jakob Alf.

   /  september 30, 2011

  Jeg synst menn og kvinner skal gjør samme ting.
  Menn skal klare og laga mat og rydde heilt likt som kvinner og kvinner skal jobba med det same og menn.
  Bare tenk hvis du er en mann og blir singel kordan skal du leva hvis du ikke kan lage mat, hvis du ikke kan rydda og hvis du ikke kan tenke på deg sjøl ? Ja alle vet kordan det ender…Singel for life.

  Og hvorfor skal dama tenke mer på ungen sin en mannen ? Jeg tror at alle men vil være hjemma med barnet sitt.
  Så for meg skal menn og kvinner klare og gjør allt det sama, menn skal ikke jobbe heile tiden mens kvinner gjør allt hjemme.

  Svar
 7. Tina

   /  september 30, 2011

  Jeg må si meg svært enig med Karen i denne saken. Fra barna blir født blir de svært knytta til mor si. Men de betyr da på ingen måte at barne tilhører mora mer en faren. Og at Mora skal ha lengre permisjon er helt rettferdig. Men at de ikke skal få drive med idretten sin pga at de har fått barn er for meg helt latterlig.

  Svar
 8. Konrad og Mats

   /  september 30, 2011

  At kvinnene detter mer og mer av etter hvert når de får familie og barn er bare sånn det er. Det ser jeg ikke på som noe urettferdig eller rettferdig. Sånn har det alltid våre og sånn kommer det til å fortsette og vær.
  Kvinner tar på seg mer ansvar når det gjeller barn. De bruker mindre tid på idretten og mer tid på barna. Men det er noe som endrer seg når barna begynner å bli litt eldre og klare seg selv. Du ser ofte at kvinner gjør comeback i fotball for eksempel.
  Jeg trur ikke kvinnene ser på dette som noe veldig urettferdig selv, så alt i alt trur jeg ikke dette er et veldig stort problem mellom kvinner og menn.

  Svar
 9. Sven Hadland

   /  september 30, 2011

  Det er tradisjoner vi snakker om her, og som vi fleste vett så er ikke en tradisjon så lett å forandre på. For det er sånt noe vi har vokst opp med, og som vi kommer til å føre videre fram i tid, uansett hvor feil det kan vær så er det bare sånn, bare vent å se når vi blir voksne så kommer vi til å gjør akkurat det samme. Det må en «revolusjon» til for at dette skall forandress. Du kan gå så langt bak i historie som en hvil uansett om det diskriminering eller ikke. jenter tror jeg trives bedre hjemme og stelle med barn og de tinga der en hva menn gjør.
  Det faller jo naturlig for kvinnene å være hjemme med et nyfødt barn, eller hva en mann har.

  Svar
 10. Kristoffer

   /  oktober 3, 2011

  Det burde ikke være rettferdig, men det er slik det er blitt. Det er kvinnene som føder barna og de får et tettere bånd til ungen. Mennene slipper dette og får derfor fortsette med å være aktive. Det kan kanskje diskuteres om mennene burde ta mer ansvar for ungen når de vokser til. Men som regel blir ungen en “mammadalt” som de sier. Alltid mor som skal legge meg, aldri far. Derfor blir det et problem for kvinner med å holde seg aktive etter de får barn. Da blir det meste av energien brukt på barna og ikke idretten. Det er egentlig bare slik det er blitt.

  Svar
 11. edgar kverme

   /  oktober 5, 2011

  Det er ingen tvil om at kvinnen ikke har like lett for å drive med toppidrett etter hun har fått et barn. Et barn er veldig tidskrevende! Men at kvinner ikke kan være aktive etter de har født et barn er jeg nå ikke så sikker på. En ting er at de mest sannsynlig må kutte ned, eller ut, foreksempel fotballen for en stund, men da kan de drive med alternativ trening. Jeg har foreksempel sett kvinner jogge, eller gå tur sammen med en veninne og barnevogner. Det er både sosialt og mosjonerede. Se får deg to menn gjøre det samme. Den rolige jogge, eller om du vil, gå turen, hadde sakte men sikkert forandret seg til et kappløp. Få ord ville bli sagt under turen, og tempoet vill gradvis økt, og likeså med pulsen. Ja det kunne faktisk vert farlig for barnet om to menn skulle «jogge» sammen med barnevogn. Men når det er sakt, så betyr det ikke at menn kun skal holde seg til jobben, bare fordi de ikke klarer å holde et bedagelig tempo under «jogging». De er sammen om barnet, og det vil mye sansynlig skape dårlig stemning i forholdet om mannen bare jobber, og trener, uten og se til barnet. For kvinnene er det sikkert også viktig og få litt fritid, men det er opp til hvert enkelt par hvordan de håndterer den situasjonen.

  Svar
 12. kjetil

   /  oktober 6, 2011

  Norge er jo et land der likestilling står høyt. Men vi har en lang vei å gå før det blir mer likestilt. De fleste kvinnene må være hjemme med barn og vaske huset osv.. På samme tid har mennene frihet og gjør hva de vil. Om Norge skal bli betre på likestilling må oppgavene fordeles mellom kvinner og menn. Begge parter skal gjøre litt hver slik at også kvinnene kan komme seg ut av huset og være aktive og at mennene tar mer ansvar hjemme i huset. Men vi kan også stille spørsmålstegn til hva barna ønsker. De fleste barn får et tettere bånd til moren. Sånn er det fra de blir født. Det er med på å påvirke det at kvinnene er mer hjemme i huset og passer barna mens menne har mer frihet.

  Svar
 13. Jani!

   /  oktober 6, 2011

  Vist man tenker rent fysisk så er det krevende og få enn unge, og når man vet man er gravid så stopper man opp og trenne, spesielt idretter med mye nærkontakt som fotball for det kan fort gå galt, så når man ikke har trent med full innsats på 4-5 mnd. så blir man naturligt i dårligere form og det er vanskeligere og komme inn i treningen når man ikke har mønster på det, for er det noe bevis på at det er bare at kvinnen må hver hjemme som hindrer henne i og trene, med så mye farsperm som det har blitt i det siste så er det ikke lenge det går før hun er ute i jobb igjen så man kan ikke si at probleme bare liger i at mannen ikke hjelper til for når kvinnen må hver hjemme til og bjunne med pga at hun må ta det me ro og hun ikke har trent fast eller hart over lang tid så kan det og vær faktorer som spiller mye inn på dette.

  Svar
 14. Magne

   /  oktober 6, 2011

  Rettferdig blir det nok aldri helt, men mye har forandrett seg og det tror jeg vil fortsette. Kvinner er mye mer knyttet til sitt/sine barn kanskje av en gammel vane? Innerst inne ønsker de kanskje av gammel vane og være hjemme med barna når de stifter familie. Men vaner kan vendes og det tror jeg er i ferd med og skje, kvinner finner ut at de har mye større friheter enn de hadde før og fortsetter å få mer. Statistikk er statistikk, tall kan endres, vaner kan endres. Men ting tar tid. Kvinner og menn bør være likestilt, dele på oppgavene slik at et par kan være aktive begge to, om de er det de ønsker.

  Svar
 15. Emilie

   /  oktober 6, 2011

  Jeg synes ikke dette er rettferdig i det hele.
  Når en mann og enn kvinner stifter familie skal mennene ta like mye ansvar som kvinnene.
  Jeg tror at mennene tenker at det ennå er som i gamledager der moren tar hånd om barn og hus.
  Moderniseringen av dette gjør at det ikke skal være mye forskjell og at kvinnene skal kunne fortsette og spille fotball eller hva de driver med selv om de har fått ett barn. 🙂

  Svar
 16. Larsi

   /  oktober 7, 2011

  Verden er ikkje rettferdig.
  Det har vært tradisjon i generasjon på generasjon at kvinner skal passe unger og lage mat og plutselig på dette tidspunktet vil di endre dette. Hvorfor nå? hmm nei vet ikkje. Menn har alltid vært dominerende mens kvinner har måtte vært «slaver». eg syns det er urettferdig men fremdeles rett. Vis alle mennesker hadde vært likestilte så hadde ingen tatt ansvar fordi di venter på at den andre parten skal gjøre noe me det. Verden kan ikkje leve i full likestilling.
  men kansje så blir det jevn likestilling om noen år.

  Svar
 17. Mari

   /  oktober 7, 2011

  Dette med kjønnsroller kommer helt naturlig, det at kvinnene har mest ansvar for barna de første årene, og at de må trappe ned på idretten når de får barn. Likevel er det ikke rettferdig, menn må ikke det på samme måte. Menn har samme mulighet og burde ha samme ansvar som kvinner når det gjelder husvask, matlaging osv. Det er begges barn og selv om det er moren kanskje har mest ansvar de første ukene eller månedene har begge like mye ansvar når barnet vokser opp. Kvinnene burde ikke måtte jobbe deltid, eller ha alt permisjonen, dette ansvaret bør deles.

  Svar
 18. Runar

   /  september 27, 2012

  Idrett og kjønnsroller
  Det er rettferdig at kvinner passer på ungane når dei er små på grunn av at eigenskapane til kvinnene er betre eigna til å passa ungar enn mannfolk har. Mannfolk har blitt lærde til å ver store og sterke, eg trur dei fleste gutar har høyrt «du må eta meir graut og bli stor og sterk» når dei var små. Så på grunn av denne opplæringa om å ver stor, sterk og sjølvstendig blir mannfolk også meir aggressive, det er ein negativ effekt. Imens kvinfolk blir lærde å halde seg meir under mannen enn å ver sjølvstendig, dette i seg sjølv er på ein måte negativt, men på grunn av dette blir dei meir omsorgsfulle og meir eigna til å passe ungar, det er jo på grunn av at dei må passe ungane at det er mange som sluttar med organisert idrett.

  Viss me skal sjå på det frå eit anna synspunkt kan me sei at mannfolk også kan ver like gode som kvinner til å passe på små ungar, sjølv om det er meir naturlig andre vei, så bør det ikkje bli noko problem at ungane blir passa på meir av far enn av mor.

  Viss kvinner har eit problem med at dei må passe på ungane bør mannen hjelpe ho med det, på grunn av at dei har eit felles ansvar ovanfor ungane, men mi meining er fortsatt at damer er betre til å passe på små ungar enn menn.

  Svar
  • Åsmund

    /  september 27, 2012

   Menn har like gode eigenskaper til å passe på unger, som det kvinner har!

   Svar
 19. Per Kristian

   /  september 27, 2012

  Det er både rett og galt, at kvinner skal slutte med idretten med alderen kan være forskjellige grunner til, noen av dem er som oftest at de ikke tjener like mye, og får ikke samme oppmerksomheten. Viss du ser på fotballen, hvor mange er de som egentlig følger med på kvinnefotball og hvor mange følger med på herrefotball? Det vet vi alle svaret på, det er mange flere som velger å se på herrefotball, fordi vi er mer opptatt av kvalitet, at kvaliteten i herrefotball er større er jo ingen hemmelighet. Likte er det med håndball og andre idretter også. Aviser, fjernsynskanaler og radiokanaler er jo den største markedsføringen innen idretten, og det eneste målet deres er å tjene penger. Derfor velger de fleste å heller å sende enn herrejuniorkamp i stedet for en topp kvinne kamp, i hvilken som helst idrett. Samtidig kan det også være mer oppmerksomhet over kvinnen viss de trekker mer seere enn herrene, for eksempel viss de vinner VM. Da trenger du ikke ha feiling på sporten enn gang, fordi det er mange som bare har lands ånd og vil sitte og heie på hvem landet eller til og med laget. Hovedsakelig er de media som styrer hva det skal være oppmerksomhet. Viss det hadde vert mest oppmerksomhet overfor kvinnene ville nok grafen vert annerledes, jeg trur den til og med hadde vert omvendt.

  Svar
 20. Arijanooo

   /  september 27, 2012

  Etter at et par har fått barn, syntes jeg at kvinnen skal holde seg hjemme de første årene med barnet. Som det står i inlegget her så har moren et mye større bånd til barnet. Samtidig som dette er en tradisjon og en slags selvfølge så kan man si at det ligger nesten i blodet til kvinnen. Dette er det de gjorde da de var små med veninnene sine da de lekte med dukker og latet som det var babyen deres, mens guttene ute i skogen eller hjemme og lekte med biler (f.eks). Mangen jenter eller kvinner mener at det burde være helt likt, og jeg er enig i at menn og kvinner burde ha like rettigheter, men av og til er noen kvinner alt for opptatt av det med å ha like stilling, at de faktisk ikke inser at det kan være det enkleste for begge parter og i tillegg at det er en jobb som er enklere utført av kvinnen. Eller motsatt for det andre kjønn. Det reflekter tilbake også i dyreverden det er alltid moren som tar seg av barnet først mens hankjønnet er ute og gjør gjør andre ting som skaffer mat eller beskytter familien sin. Det er en helt naturlig sak men som vi mennesker vender om på og vrir fordi vi faktisk opptar oss alt for mye av en ting som ikke er en så stor sak og går i «flokker» for å få saken til å gå gjennom, og dermed går vi mot naturens gang.

  Svar
 21. Kari

   /  september 27, 2012

  Jeg synes at det er veldig dumt at det har blitt sånn at damene må ta alt ansvaret for ungen når den kommer. At hun nesten må gi opp karrieren sin mens faren slipper og ofre noen ting. De fleste kvinner begynner bra i karrieren i ung alder, men så er det når de får unger de må trappe ned. Dette er noe jeg synes det bør bli forandret på. Det er ikke rettferdig at kvinnen må være hjemme med ungen mens faren går på jobb. Det burde vært sånn at kvinnen også kunne gått på jobb det første året og mannen var litt hjemme han også. Dette hadde gjort at alle hadde fått en bedre økonomi med tanke på at både kvinnen og mannen hadde den samme jobben som før de fikk en unge. Det burde blitt en ordning slik at det kunne blitt fordelt likt med ansvaret for ungen, sånn at kvinnen for eksempel kunne vært hjemme om dagen også når faren kom hjem på ettermiddagen kunne kvinnen gå på jobb. Eller så kunne foreldrene jobbe annen hver uke eller dag. Da blir det likt fordelt. Det er jo naturlig at kvinnene skal være hjemme i begynnelsen dette er jo fordi ungen er mer avhengig av moren enn faren. Men etter permisjonen til mora er det ikke nødvendig at mora er mer hjemmeværende enn faren. Da burde det bli likt fordelt.

  Svar
 22. Andrea

   /  september 27, 2012

  Det at kvinner har ansvar for barna den første perioden etter dei er født kjem naturligt for alle. Derfor kjem det óg ganske naturleg for nokre kvinner at dei ikkje bare skal rydde etter barna, men óg rydde etter mannen og holde orden i huset. Om dette er rettferdig i eit samfunn der det skal vera likestilling, kan diskuteres. Men eg trur det kanskje finnes ein del kvinner som bare godtar det slik og heller ikkje prøvar å gjer noko med det sjølv. Då blir det jo slik. Eg veit at kvinner som vil trena, kan få det til. Dei må bare planlegge bra og selfølgeleg ha eit bra samarbeid med mannen. Det at kvinner skal gje barna kveldsmat og få dei i seng på kvelden, kjem ikkje naturleg for meg etter slik eg voks opp. Mamma var ledar for aerobic timar og trente mykje på kveldane, medan pappa var heime å stelte med oss. Kvinner kan trene akkuratt like mykje som menn sjølv om dei har ”ansvaret” for barna, dersom dei berre vil det nok sjølv. Eg syntes mennene snakkar mot seg sjølv på denne teorien. Menn i 2012 meinar ideal kvinner i dag skal klare vera heime å passe barna og stelle med huset og gjera desse ”klassiske” arbeidsoppgavene. MEN kvinner i dag skal óg se bra ut! Derfor ber eg alle menn tenke over denne litt sjølv om dei meiner det blir rett og korleis dei då har tenkt at kvinner skal få tid til alt dette. Når ein har ansvar for hus, mat og barn, er det ikkje så lett å i tillegg ha tid til å trene å få det presset på å se like bra ut som filmstjerner der ute i verden.

  Svar
 23. Fitore Hulaj

   /  september 27, 2012

  Det er dumt at kvinner må ha så mye ansvar som de har. Vi lever i en verden der det ikke er nødvendig for kvinner å ta ansvar for middag, passe barna, og gjøre masse ærender. Disse pliktene bør være fordelt jevnt mellom mann og kvinne. Når de har bestemt seg for å stifte en familie, så er mannen like mye ansvarlig som kvinnen. At kvinner må trappe ned aktivitetsnivået er ikke likestilling i det hele. Menn burde bli mer ansvarlige å begynne å ta tak i ting. Begynne å dele ansvaret med kvinnen, i stedet for å la kvinnen stå for alt. Det burde ikke være slik at kvinner må trappe ned trening/mosjon når de får barn, mens mennene bare kan fortsette slik som alltid. Jeg håper at dette kommer til å endre seg i framtiden, men jeg tror ikke det kommer til å skje. Det er på en måte en tradisjon at kvinnen skal ha ansvar for barn, renhold, matlaging også videre, mens mannen skal forsørge familien. Det er noe vi har vokst opp med, og slik kommer det til å fortsette å være, uheldigvis…

  Svar
 24. Lina

   /  september 27, 2012

  Personlig så syntes jeg at dette på noen måter er urettferdig, at kvinnene skal være «nødt» til å kutte ut toppidrett eller lignende som de har brukt store deler av livet sitt på tidligere for å være hjemme å passe barn og hus skal være unødvendig. Greit nok at det er fordelt med at mennene sørger for det økonomiske , men jeg syntes det burde vært fordelt mer likt, menn kunne vært litt mer med på å oppdra barna de første leveårene. Slik at kvinner som er toppidrettsutøvere kunne oppfølgt drømmen sin visst det var det de satset på. Si at det er en vanlig familie der kvinnen jobber deltid og er hjemme med små barn og mannen jobber hele dager og har lite tid hjemme, men det er han som forsørger familien, kvinnen kan fortsatt være aktiv og jogge/gå tur med venninner og trene på treningssenter, det er ikke slik at har du fått barn må du slutte å trene. Men så er det det at dette blir ikke det samme som å drive ed aktiv toppidrett, men ofte må man ofre noe for å starte noe nytt, som å stifte familie og få barn. Men det kunne jo likeså godt vært kvinnen som var i full jobb og mannen som var hjemme med barna, men det er mer realistisk at det er kvinnen som tar seg av dette med tanke på at barn ofte knytter et veldig sterkt bånd til mødrene sine de første leveårene, og det sier seg jo selv at det er kvinnen som må amme og oppfølge barna på dette punktet, så slik kommer det nok til å være. Det er dette vi er vant til.

  Svar
 25. kristin

   /  september 27, 2012

  Jeg synes det ikke er rettferdig at kvinner må så å sei slutte med idretten for å stifte familie fordi mennene har like stort ansvar til å oppfølge barna som kvinnene. Foreldrene er like store rollemodeller for ungene og de trenger begge rundt seg. Det er viktig at kvinnene og får holde på med idretten slik som guttene. Jeg syns at det skal være likt for både mennene og kvinnene, det skal ikke være noe forskjell på det.

  I alderen 25-44 er det naturlig å stifte familie, og da er det jo noen som må ta seg av barna, men det er ikke sagt at kvinner må slutte med idrett for å få barn. De må kanskje ha 1 eller 2 år pause år fra idrett slik at ungene skal få en grei start på livet, men etter det kan du klare å komme til bake til idretten. Menn og kvinner kan greit klare å dele på å passe ungen/ungene mens den andre holder på med idrett. Du trenger ikke bruke hele dagene på idretten, men som regel 90-120 min viss det er organisert trening.

  Svar
 26. Lisa

   /  september 27, 2012

  Rettferdig er det ikke. Menn og kvinner bør være like stilt. Hvorfor er det slik at damene må være hjemme å passa barna og lage mat? Mens menn kan være ute i aktivitet. For barn er det like viktig å være med faren sin enn kun sin mor. Ungene har godt av å bli knyttet til to forskjellige kjønn. Se opp til sin mor og far. Kvinner har like godt av å være i aktivitet som menn. Menn kan være like gode å lage mat og passe barn som oss kvinner. Mens jentene kan ha like god nytte av å være i aktivitet som menn.
  Jeg synes at dette skal bli likt. Lik deling på passing av barn og matlaging, som å få være i aktivitet. Dette kan være like bra for både menn og kvinner.
  Kvinner den dag i dag får heldigvis til å komme seg i aktivitet. Å menn passer også på barna. Folk greier å ordne dette selv, men dette bør vært likestilt slikt at alle kvinner får dette til.

  Svar
 27. Åsmund

   /  september 27, 2012

  I Norge er det likestilling, og det at kvinner har fått jobben med å sitte hjemme med ungene og lage mat blir heilt feil. Dette har lenge vært en tradisjon, men kvinner har akkurat de samme behovene for trening/mosjon, som oss menn. Syns menn burde ta seg litt sammen og hjelpe, slik at kvinner også kan gjøre det de vil, som f.eks trening. Mennene burde ta like mye ansvar.
  Hvorfor skal kvinner tenke mer på ungene enn det mennene skal? Det er moren som har født dette barnet, men det betyr ikke at det er hun som har hovedansvaret. Når vi er et par er det meningen å fordele oppgavene mellom seg, slik at det ikke bare er kvinnene som skal gjøre hele jobben. Menn kan lage like god mat, stelle like godt med ungene og rydde like bra som kvinner. Kvinner bør ikke måtte jobbe deltid på grunn av dette. Det er viktig at kvinner også får litt fritid, men dette kan jo diskuteres mellom kvar enkelt par etter hvordan situasjonen er. Men dette ”problemet” er stadig i endring. Både menn og kvinner tar etter hvert like stor del i husarbeid osv.

  Svar
 28. tararat chingchana

   /  september 27, 2012

  Ingenting er rettferdig men i kjønnsroller så vil det alltid være forskjeller og urettferdighet. Kvinne og menn har ikke like egenskaper, menn vil alltid være fysisk sterkere en kvinne. Det med likestilling så har vi mye å gå på! Det er ikke rettferdig at mennene kan fortsetter å være my mer aktive, men det er jo individuelt. Det varier jo fra person til person! Noen vill jo trappe ned på å være aktive for ulike grunner uansett kjønn. Grunnen til at di fleste kvinnene trappe ned å være aktiv er at vi må ha barn og vi kan ikke vente med å få barn til vi er 40 eller mer! Det går an å vente, men den biologiske klokken tikker, man kan ikke vente for lenge. Mennene kan vente heilt til di er øve 50år med å få barn. Kvinne vill sliter med å få barn når di kommer opp i 40 års alderen. Menn er rett og slett født med andre egenskaper en kvinne, di kan a barn mye senere en kvinne og di trenge ikke å føde barn! Kvinner må jo hente formen sin opp igjen etter fødselen mens, menn føde jo ikke barn, så di kan bare forsetta å være aktive uten å måtte stoppe i en periode. Kvinnene må bygga formen sin opp på ny etter fødselen. Men selvfølgelig så kan noen kvinne klare å sjongler mellom å være aktiv, å ha tid til barn/famille og jobb. Så det er veldig individuelt.

  Svar
 29. Stian

   /  september 24, 2013

  De første årene etter et par har fått et barn skal man naturligvis bruke de første årene til å passe på barnet. Når mannen har pappa-perm har kvinnen fullt mulig fått tid til å fortsette med idrett eller andre aktiviteter som hun gjorde før. Kanskje må hun trappe litt ned på mengden trening. Etter ungen har blitt noen år kan barnet vær i barnehage, og senere skolen. Det vil være fullt mulig for moren og faren å holde på med aktiviteter viss ikke de har en annen jobb de må prioritere mens det er skoletid. Når barna vokser opp til å klare seg selv hjemme og trenger ikke mor eller far rundt seg har foreldrene mulighet til å finne på andre ting i fritiden utenom jobb eller passe barna.
  Jeg har tanter som er i femti-årene og er mer aktive nå enn noen gang før, fordi barna klarer seg selv (fra rundt ti-årsalderen og oppover). Ingen grunn til at kvinnene må trene mindre, drive mindre idretter etter familien er stiftet. Om det er rettferdig er ikke lett å si, men det spørs bare om de bruker mulighetene til å fortsette med idrett.

  Svar
 30. pia

   /  september 24, 2013

  tror ikke at kvinner trapper ned pga kjønnsroller men mer fordi de blir late. viss de virkelig ville så har alle litt tid iløpet av dagen sok kune ha gått til trening. istedenfor blir andre ting prioritert som å se på fjernsyn osv. i tillegg har det blitt mer og mer vanlig de siste årene at voksne damer trener, og det er ikke lenger forventet at hun skal være en smålubben husmor som er hjemme og baker og rydder huset. alle har også rett på barnehage så de må ikke nødvendigvis ver hjemme med barna hele tiden. damer syns for mye synd på seg selv og mener at etter jobb, matlaging, litt rydding og barnepass så er de for slitne for trening. men viss de virkelig vil klarer de å få trening inn som en del av hverdagen.

  Svar
 31. Lene

   /  september 16, 2014

  Jeg synes ikke det er rettferdig at det er kvinnene som må gi opp en idrett eller aktivitet når det stiftes familie, men det er og forståelig at det er slik det blir. Det at det er kvinnene som har tettest bånd med barnet de første årene gjør det naturlig at kvinnene skal være hjemme med barnet de første årene i oppveksten. Det blir og da naturlig at kvinnen gjør husarbeid og lager mat. En annen tanke med dette kan være at når mannen kommer hjem fra trening eller jobb kan han stelle i stand en middag til kvinnen som har vært hjemme hele dagen med et barn og tatt mer omsorg og ansvar for barnet enn seg selv. Det blir fortsatt ikke rettferdig, men jeg tror at kvinnene ville satt stor pris på det og det at de måtte slutte med idretten blir ikke like tungt. I dag blir det mer og mer fokus på at fedre skal ha pappapermisjon som kanskje gjør at grafen vil endre seg om et par år, og da ser vi kanskje at det er flere menn som må gi slipp på idretten.

  Svar
 32. Ole Laurits

   /  september 16, 2014

  Eg meiner at kvinner skal ha hoved ansvaret for passing av unger, vasking osv. Men dei bør også ha muligheten til å drive med idrett etter at dei har fått unger. Det er viktig at kvinne og mann er avhengige av kvarandre, for å f.eks unngå skillsmisse. Då kan det vær postivt med nokon kjønnsroller. I bibelen står det om at kvinne og mann skal vær avhengie av kvarandre. Dei er skapt for kvarandre. Les Paulus 1. brev til korinterne, kap 11. Viss dei ikkje treng kvarandre kan det øke sjansen for skillsmisse. Eg er ikkje som dei som meiner at kvinner kunn hører til på kjøkkenet, viss kvinner ikkje har sjansen til å drive med idrett pga kjønnsroller så vil det ver urettferdig. Det går å ha hovedansvaret for heimen og samtidig drive med idrett.

  Svar
 33. Anne

   /  september 16, 2014

  Jeg synes ikke dette er rettferdig i det hele tatt, men det er bare sånn det har blitt pga. forventninger som henger igjen fra tidligere tider. Mennene ønsker å gjøre minst mulig, og slippe vekk fra mest mulig, og da er det klart at de ikke ønsker å endre på det nå. Likestilling er et ord som er løgn i det norske samfunn, når det gjelder idrett, jobb osv. Hvorfor er det slik at mennene skal få gjøre akkurat det de vil, så lenge de vil, mens kvinnene må gi det opp etter 25-35 år? Fedrene kan også ta pappa-permisjon for å likestille det litt mer. Fedrene bør ta like mye ansvar som kvinnene.

  Svar
 34. Maria og Karoline

   /  september 16, 2014

  Som ett utgangspunkt så er det urettferdig, fordi i Norge i dag er det ikke noe som til svarer att kvinnner har ansvaret for alt som skjer i hjemmet. Og dele på ansvaret er noe de fleste familiene i Norge gjør. Men konsekvensen av å dele ansvaret er at det da kan være en utfordring å drive med idrett på høyeste nivå, nettop fordi det krever så mye tid og krefter.

  Slik som vi ser det, så syntes vi at det er det er bedre att en av dem (som da fort kan bli mannen med tanke på att menn tjener bedre innen topp idrett enn de fleste kvinner) for forsette, enn at begge må slutte med idretten på nivå de ønsker. Men det store dilemmaet er hvem som blir prioritert.

  Svar
 35. OneandOnlyNedic

   /  september 16, 2014

  Jeg syns denne grafen ser veldig bra ut. Menn er litt mer interessert i idretter og opptatt av at ungene skal lykkes i idretten de driver med. De pusher dem, støtter dem, og er der for dem, litt mer en mødrene. Dette gjelder også hvilken idrett eller sport det er snakk om. Kvinner er kanskje litt mer aktive rundt håndball og volleyball, men så er fotball den mest populære sporten, kanskje derfor grafen viser at menn er mer med.

  Svar
 36. Marius

   /  september 16, 2014

  Det er nødvendigvis ikke rettferdig at kvinner skal være hjemme å passe på ungene mens menn går på trening. Likevel er det vanskelig å endre. Jeg tror dette handler mye om prioriteringer. Kvinner har oftere et mye tettere bånd til ungene i de første levende enn menn har. Man må jo huske at det er kvinnene som har båret frem dette barnet. Av denne grunn er det mange kvinner som velger å droppe idretten for å få mer tid med ungen sin. På den andre siden er de fleste menn i stand til å passe på en unge i minst halvannen time. Kanskje menn kan droppe en trening i uken slik at kvinnene kan fortsette med sine respektive idretter. Det er likevel fortsatt et spørsmål om kvinnene ønsker å prioritere idretten når de har fått barn. Det er tross alt det viktigste, at kvinnene ønsker å drive idretten.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: